tisdag 28 november 2023

Utlysning av projektmedel till kompetensutveckling

Sametinget utlyser 2,5 miljoner kronor till kompetensutvecklingsprojekt som främjar samiskt näringsliv och skapar flera jobb.

Målet är ökad företagarförmåga inom de samiska näringarna och att därigenom stärka tillväxten bland samiska företag för att skapa flera jobb i Sápmi.

Fokus i denna utlysning ligger på att genom kompetensutvecklingsaktiviteter påskynda och stärka företagens digitala omställning som en bärande del i affärsutvecklingen.

Projektstöd utlyses för att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att finansiera ett utvecklingsarbete. Det innebär att stödet ska gynna flera företag.

Förutsättningar

Stödet ska bidra till anordnande av aktiviteter som skapar och utvecklar:

 • Kompetensutveckling mot E-handel genom exempelvis digital marknadsföring, målgruppanpassning och kund- och marknadsanalyser.  
 • Kompetensutveckling inom digitala verktyg som underlättar och utvecklar företagen.

Denna utlysning ligger inom ramen för landsbygdsprogrammet.

Detta kan du få stöd för

 • Löner inklusive sociala kostnader
 • Indirekta kostnader (gäller endast organisationer som har anställda)
 • Köp av tjänst
 • Övriga utgifter

Vilka villkor finns?

Sametinget kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
 • Projektets metod bidrar till kunskapsspridning
 • Det finns ett identifierat behov av projektet

Du kan läsa mera om hur dessa kriterier viktas i Sametingets regionala handlingsplan.  I handlingsplanen hittar du även bedömningsgrunderna för kriterierna samt information om schabloner och hur vi räknar fram indirekta kostnader.

Vem kan söka?

Samiska företag, samiska föreningar och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting samt regioner.

Datum för ansökan och beslut

Du kan ansöka om stöd till och med den 28 februari 2022.

Till när skall projektet vara genomfört?

Du kan ansöka om projekt som pågår längst till 31 december 2023. Delredovisning skall ske i samband med delutbetalningar. Du har möjlighet att påbörja verksamheten i och med att ansökan kommit in till Sametinget, men då gör du det på egen risk och står den ekonomiska risken. Det är inte förrän beslutet har fattats som du vet om du fått pengar eller inte.

Så mycket kan du få i stöd

Du kan få 100 % av projektkostnaderna i stöd.

Hur söks stödet?

Du söker stödet i Jordbruksverkets E-tjänst – du behöver kunna logga in med mobilt BankID

 • Klicka på fliken E-tjänster inom Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida
 • Välj fliken Stöd inom landsbygdsprogrammet
 • Välj Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet
 • Starta tjänsten
 • Fyll i din ansökan
 • Under Välj Projekt (flik 3 i ansökan) väljer du Demonstrationer och information och därefter Skapa nya jobb

Läs mer om E-ansökan här

Får du hjälp med ansökan?

Om du söker får någon annans räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar behöver du fullmakt. Läs mer om fullmakter

Har du frågor?

Om du har frågor kring stödet kan du kontakta camilla.hansson@sametinget.se eller sarainger.larsson@sametinget.se

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2022-01-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?