torsdag 25 juli 2024

Efter anmälan (nordsamiska)

Skábmamánu 15 beaivvi 2024 rádjái gieđahallá válgalávdegoddi daid dieđihemiid mat bohtet, ja gáibida dievasmahttindieđuid jus lea dárbu.

Dat golbma eiseválddi mat ovttasdoibmet leat; Sámedikki válgalávdegoddi, Norrbottena leana Leanastivra ja Válgaeiseváldi. Visot šaddet čuovvut Sámediggelága (1992:1433) kap 3. Válggat Sámediggái (Val till Sametinget).

Sámedikki válgalávdegoddi galgá maŋemusat skábmamánu 15 beaivvi jagi ovdal sámediggeválggaid mearridit gaskaboddasaš sámi jienastuslogu. Reivve mearrádusa birra oažžu sihke son guhte váldo mielde jienastuslohkui ja son guhte ii beasa.

Maŋŋil válgalávdegotti mearrádusa gaskaboddasaš jienastuslogus, de galgá dat biddjot oaidninláhkái gaskal skábmamánu 15 b. - juovlamánu 15 b. dan vuogi mielde maid Válgaeiseváldi maŋŋil ráđđehallama Sámedikkiin mearrida. Gaskaboddasaš jienastuslohku láve biddjot oaidninláhkái 30 báikái ruoŧabeal Sámis.

Olmmoš guhte ii váldo mielde sáhttá váidit mearrádusa. Dasa lassin sáhttá olmmoš guhte lea váldon mielde gaskaboddosaš jienastuslohkui, váidit ahte muhtun eará lea váldon mielde. Váidda sáddejuvvo dan leanastivrii gos Sámedikkis lea váldobáiki, ja dat lea Norrbottena leana Leanastivra.

Norrbottena leana Leanastivra dárkkista rabas čoahkkimis vejolaš váidimiid guovvamánu 15 beaivvi válgajagi. Válgalávdegoddi galgá dan maŋŋil dohkkehit loahpalaš sámi jienastuslogu leanastivrra mearrádusa mielde. Dat galgá dahkkot maŋemusat njukčamánu 1 beaivvi válgajagis.

Dan maŋŋil álgá válgaeiseváldi válbmet sáddehusaid Sámediggeválggaide. 

Sámediggeválggat 2025 leat goalmmát sotnabeaivvi miessemánus – namalassii miessemánu 18 b. 2025.

 

Visar sidorna 1 till 20 ( av 44 )
«123»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-11-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?