torsdag 18 juli 2024

Gielladilálašvuođa-raporta válmmas

Sámediggi geige dál ráđđehussii oktanuppelogát raportta sámegiela dilálašvuođa birra Ruoŧas. Dán jagi raporttas deattuhit Sámedikki doaibmaprográmmaevttohusa barggu, oahpahusdili ja rádjerasttildeaddji giellaovttasbarggu.

Sámi giellaguovddáš lea dán jagi raporttas eareliiggánit čalmmustahttán doaibmaprográmma barggu sámegielaid seailluheami várás maid ráđđehus lea gohččon Sámedikki hábmet.

- Doaibmaprográmma lea identifiseren bijuid maid fertet álggahit sámegielaid ovddideami ja várjaleami dihte. Go Sámediggi geigii raportta ráđđehussii de ávžžuhii maiddái dohkkehit prográmma ja álggahit bijuid vai sámegielat šaddet ealli ja dearvvaš giellan mat árvvusadnojit servodagas, lohká Lars Miguel Utsi, giellalávdegotti ságadoalli.

Nubbi dehálaš ášši maid Sámi giellaguovddáš dávjá lea deattuhan dilálašvuođaraporttain, lea váilevaš ja heajos sámegieloahpahus. Dán jagi leat váilevašvuođat eambbo vel fuomášuhtton daningo Sámediggi lea ožžon sámi váhnemiin reivve mas sii deattuhit ahte mánát ja oahppit dárbbašit nana sámi giellabirrasiid jus sis galgá sámegiella šaddat vuosttašgiellan.

- Oahpahusdilli lea duođalaš ja Sámi giellaguovddáš oaidná ahte sámi váhnemiin leat stuorit vuordámušat ja áigumušat ovdaskuvlla ja skuvlla sámegieloahpahusain go dan maid dál ožžot, lohkaba Sylvia Sparrock ja Ingegerd Vannar, Sámi giellaguovddáža jođiheaddjit.

Dán jagi raporttas deattuhit maiddái Suoma, Norgga ja Ruoŧa sámedikkiid giellaovttasbarggu rájiid rastá mii fátmmasta giellanormerema, gielladikšuma ja Giellavahkku mii álggahuvvui ON riikkaidgaskasaš álgoálbmotgiellajagi 2019. Dehálaš ovttasbargu lea riikkaidgaskasaš álgoálbmotgielaid logijahki IDIL 2022-2032, mii boahtá buktit olu ja hástaleaddji bargguid sámegielaid loktema ja nannema dáfus.

Eanet dieđut:

Sylvia Sparrock, Sámi giellaguovddáža bargojođiheaddji,
tel 063-150 856

Ingegerd Vannar, Sámi giellaguovddáža bargojođiheaddji,
tel 0980-780 29

Lars Miguel Utsi, Sámedikki giellalávdegotti ságadoalli,
tel 0980-681 90

Visar sidorna 1 till 20 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-03-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?