tisdag 25 juni 2024
Paulus Kuoljok

Kuoljok förklarar: Risken att smittas på plenum är liten

De diskussioner och farhågor som uppstått på grund av att Sametinget aviserat att ett fysiskt plenum ska genomföras under vecka 48, föranleder Sametingets ordförande Paulus Kuoljok att ytterligare förklara hur presidiet resonerat och vilka åtgärder som vidtas för att minimera risken för smittspridning.

Restriktioner gäller inte folkvalda församlingar
De skärpta restriktionerna som meddelades under måndagen gäller allmänna sammankomster. Som tidigare meddelats så gäller inte dessa restriktioner för folkvalda församlingar, vilket även tydliggjordes på statsministerns pressträff. Inte heller rese- eller mötesrestriktionerna påverkar genomförandet av Sametingets plenum då detta är att betrakta som ett viktigt möte.

Omfattande åtgärdspaket
- Planeringen av Sametingets plenum har präglats av avvägningar mellan de skyldigheter vi har för att säkerställa att det samepolitiska arbetet fortgår och enskilda individers skyldighet att minska smittspridning, säger Kuoljok. Sametingets presidium har beaktat båda dessa aspekter och har presenterat ett omfattande åtgärdspaket för att minimera ledamöternas risk att smittas av Covid-19.

Expertråd och informationsmöten
Fortlöpande under planeringsarbetet har expertråd inhämtats från smittskyddsläkarna vid Region Norrbotten för att säkerställa att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga. För att rätt information skall nå ut till sametingspartierna samt för att ge möjlighet till synpunkter och frågor, har informationsmöten med partiledarna hållits.

Motiv för att hålla plenum
Varför det är nödvändigt att hålla ett plenum förklaras bland annat i dessa två uttalanden från presidiet och från riksdagens talman:


Några av de största problemen är att vi nu närmar oss ett val utan att partierna kunnat använda sig av Sametingets plenum för att synliggöra sin politik samt att partierna utanför styrelsealliansen inte haft möjlighet att pressa styrelsen kring dess arbete.” (Utdrag ur presidiets rapport till Sametinget skrivet den 12/10-2020).


”... riksdagen har fortsatt att fullgöra sina viktiga uppgifter.  Ärenden har fortsatt att beredas, debatter har hållits, beslut har fattats och utövningen av regeringsmakten har granskats.” (Utdrag ur Talmannens avslutande anförande inför Riksdagens sommaruppehåll).

- Att regeringsmakten skall granskas är en vital del av alla demokratiska processer och är en av de viktigaste anledningarna till att presidiet framhärdat att ett plenum skall genomföras, förklarar Paulus Kuoljok. Att värna om de demokratiska processerna innebär också att man måste skapa mötesforum där ledamöterna kan delta utifrån lika villkor.

Presidiet anser att de smittskyddsåtgärder som har vidtagits är så omfattande att man skapat den möjligheten.

Varför inte digitalt plenum?
Vid det digitala plenumet som genomfördes den 17:e september deltog 10 av sametingets ledamöter via länk från Sametingets lokalkontor. Dessa 10 hade antingen inte de nödvändiga tekniska hjälpmedlen eller  tillräckligt god uppkoppling för att möjliggöra deltagande hemifrån. Utöver det så tillhandahåller inte Sametinget i Sverige (till skillnad från exempelvis det norska Sametinget) datorer till sina ledamöter. Det har skapat svårigheter för Sametingets tekniker att bistå med teknisk kompetens när detta varit nödvändigt.

Lokalkontoren kan heller inte tömmas under en hel veckas tid för att möjliggöra plats för Sametingens ledamöter. Flera av de ledamöter som deltog från lokalkontoren var dessutom inte bosatta på orten och var ändå tvungna att resa för att ta sig till sin möteslokal.

Sametingets digitala mötessystem är inte anpassade för större möten och saknar flera nödvändiga funktioner. Ett nytt system är under upphandling men det systemet löser inte alla svårigheter.

Jämförelser med riksdagen
Sametingets ordförande har under tisdagen samtalat med riksdagens talman för att höra sig för kring hur man arbetat för att minimera riskerna för att smittas i riksdagen. Det som gjorts i riksdagshuset är omfattande, men i jämförelse med de planerade åtgärderna för Sametingets plenum är Sametingets planeringsarbete och åtgärder inför plenum mer långtgående än  riksdagens. Talmannen poängterade också att ledamöternas eget ansvarstagande är det som i grund och botten möjliggör det fortsatta arbetet.

- Jag ser ingen anledning till att Sametingets 31 ledamöter inte ska klara av att hålla de restriktioner som vi planerat för, säger Paulus Kuoljok. Klarar man vecka efter vecka av att ta emot riksdagsledamöter till riksdagshuset utan att orsaka stor smittspridning så måste även Sametingets ledamöter kunna göra detsamma. Det politiska arbetet måste få fortgå, säger Paulus Kuoljok avslutningsvis.

Vidtagna åtgärder:

 • Samåkning till plenum är inte tillåten.
 • Mötesrummet är möblerat med avstånd till närmaste ledamot.
 • Partiledarna har uppmanats att undvika att hålla fysiska partiöverläggningsmöten.
 • Munskydd skall användas i mötesrummet och skyddsvisir finns på plats för de som önskar det.
 • Innan och efter ledamöternas anförande i talarstolen skall händerna spritas.
 • Det närvarande kanslistödet kommer att vara kraftigt reducerat.
 • Inga åhörare är välkomna men plenumet kommer att livestreamas.
 • Inga tolkar kommer att finnas på plats. Tolkning kommer dock att genomföras genom en digital lösning.
 • Kaffe och lunchpauser har förlängts samt plenum har utökats med en mötesdag.
 • Vid måltiderna finns för varje ledamot en särskilt anvisad plats.
 • Samtliga måltider för Sametingets ledamöter, ersättare och personal serveras på hotellet. Detta för att hålla oss på ett och samma ställe.
 • Måltiderna för Sametingets ledamöter serveras i en lokal som endast är till för Sametingets ledamöter, ersättare och personal.
 • Måltiderna serveras vid bordet.
 • Hotellbastun är stängd.
 • Hotellgymmet hålls endast öppet för en person åt gången.
 • Samtliga uppmanas att inte röra sig i samhället. Promenader utomhus är självklart okej.
 • Samtliga uppmanas i övrigt att följa FHMs rekommendationer:
  • Inte komma till Arvidsjaur om man har de minsta förkylningssymptom.
  • Tvätta händerna alternativt sprita dem om tvättning inte är möjligt.
  • Hosta och nysa i armvecket.
  • Undvika att röra i ansiktet.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-11-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?