onsdag 22 maj 2024

Skogsbruk och renskötsel i ett ändrat klimat

Här finns information från Skogsstyrelsen om förslag på skötselåtgärder och mål för klimatanpassning inom skogsbruket, som Skogsstyrelsen lämnat till regeringen.

Klimatförändringarna påverkar redan de boreala skogsekosystemen och ytterligare förändringar är oundvikliga. I början av året lämnade Skogsstyrelsen in en sårbarhetsanalys till regeringen med förslag på skötselåtgärder och mål för klimatanpassning inom skogsbruket.

Ett av målen berör vikten av att skogsbruket säkrar sin hänsyn och ger ökat utrymme för renskötselns klimatanpassning:  

Skogsbruksåtgärder som har negativ påverkan på vinterbetestillgång och flyttleder för renskötseln minskar och en positiv påverkan via riktad röjning och gallring ökar under 2020-talet jämfört med tidigare.

Bland skötselförslagen, som vänder sig till skogsbruket, har följande direkt bäring på renskötseln:  

  • Planera skogsbruksåtgärder så att tillgången på vinterbete och klimatanpassade flyttleder för renen förbättras; undvik exempelvis contorta i viktiga områden och prioritera riktad röjning och gallring av kommande betesmarker.
  • Använd skonsam eller ingen markberedning på lavrik mark och andra viktiga lavbärande marker i vinterbetesområden så att en återhämtning av marklavtillgången möjliggörs.
  • Anpassa avverkningen av hänglavsbärande skog i vinterbetesområden så att hänglavstillgången bibehålls eller ökar.

Skogsstyrelsen avser att använda riksskogstaxeringens data över lavförekomst för att följa den generella utvecklingen i renskötselområdet. För att få mer kvalitativ information om utvecklingen planerar Skogsstyrelsen även att gå ut med regelbundna enkätfrågor till skogsbruket och att årligen intervjua ett urval samebyar.

Skogsstyrelsens arbete med klimatanpassning följer av en ny förordning som trädde i kraft i fjol.

TEXT: David Ståhlberg,
utredare på Skogsstyrelsen

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-10-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?