söndag 3 mars 2024

Marklavskarteringar

SLU har på uppdrag av Sametinget tagit fram två kartskikt över renskötselområdet som beskriver marklavens fördelning i landskapet i nutid och för år 1986.

De båda kartskikten kommer att levereras till RenGIS via Sametingets ”RenGIS uppdateringstjänst” senare i år.

Framställningen av de båda kartskikten är baserad på satellitbildsklassificeringar och data om marklavsförekomst från SLUs Riksskogstaxering. Klassificeringen av lavförekomst i nutid använder även information från ”Skogliga grunddata” medan detta underlag inte fanns tillgängligt 1986. Därför har lavförekomstkartan för 1986 något lägre noggrannhet. Utöver dessa två grundläggande kartskikt över lavförekomst så har flera samebyar genomfört egna marklavsinventeringar på sina vinterbetesmarker. Allteftersom fältdata kommer in från respektive sameby genomförs ytterligt förbättrade samebyvisa lavförekomstkarteringar. Dessa samebyvisa lavförekomst kartor tillgängliggörs respektive sameby allteftersom fältarbetet slutförts.

Samtliga samebyar som lämnat in sina fältdata får sin lavförekomstkartor under hösten 2020.

För frågor om lavförekomstkarteringar kan ni kontakta Sven Adler på SLU på 090-786 81 02.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-10-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?