torsdag 25 juli 2024

Coronadávdda váikkuhusat bohccobiergomárkanii

Dán giđa lea bohccobiergu johtán mihá unnit go muđui. Fitnodagain lea 30 % eanet biergu rájus go láve. Boahtte áigodahkii unnu bohccobierggu oastin vuordimis 35 proseanttain ja hattit vullot vuordimis su. 10 proseanttain. Stuora biergofitnodagat ožžot ávkki sihke permitterendoarjagis ja ahte bargoaddidivat lea vuoliduvvon. Muhto 93 % boazodoallofitnodagain leat ovttaskas olbmo fitnodagat maidda dálá doarjjaortnegat eai leat veahkkin ollenge.

Dán iskkadeapmái maid Sámediggi lea dahkan, lea Nordanalys-fitnodat viežžan dieđuid Västerbottena leanastivrras boazoealáhusa dilálašvuođa birra.

Jahkásaš njuovvanhivvodagas manná dábálaččat su. 66% biebmogávppiide, ja 34% boradanbáikkiide ja konferánsabranšii. 2020 giđa lea stuora biergofitnodagaid biergojohtu biebmogávppiide unnon su. 45 proseanttain, ja su. 93 proseanttain boradanbáikkiide. Smávit fitnodagaide lea biergojohtu unnon 10 proseanttain biebmogávppiide, ja 46 proseanttain boradanbáikkiide. Coronadávda lea unnimusat váikkuhan smávvafitnodagaid ”interneahttavuovdimii, njuolgga kundarii”, dan suorggis lea johtu unnon dušše 3 proseanttain.

Eanas bohccobiergu vuvdo čakčat, ja unnit fas giđđat. Biergojohtu lea duođalaččat unnon giđđat, muhto lea buoret ahte unnu giđđat go de láve muđui nai johtit ja njuvvot unnit.

Váldosivvan biergojođu hedjoneapmái lea ahte biergobuktagat eanas vuvdojuvvojit mátkeealáhus-suorggis mii juste dál lea áibbas jámas dávdda leavvama dihte.

Okta vuohki suddjet boazoealáhusa dákkár dilálašvuođain, livččii ahte helpe boazoeaiggádiid biergovuovdima priváhtaolbmuide biebmogálvolága bokte. Bierggu sáhtálii de hálbbibui vuovdit, muhto boazoeaiggát bisuha goitge iežas dietnasa, ja márkannuppástuvvamat eai váikkuhivčče nu olu priváhta kundariid biergooastimii. Dat livččii dattege stuora nuppástuvvan mii dagaha ahte smávvafitnodagat fertejit investeret vai sáhttet njuolgga vuovdit. Maiddái kundariidda lea hástalussan gieđahallat ”olles” gorudiid ruovttudoalus. Eanas biergohivvodat fertešii boahtteáiggis nai beassat vuvdot dálá dábálaš kanálaid bokte.  

Lea eahpesihkar man muddui digitála čoahkkimiid lassáneapmi váikkuha konferánsasuorgái boahtteáiggis. Soaitá leat nu ahte stuorit biergohivvodagat baicca ferte fállat biebmogávpesuorgái ovdalii hoteallaid ja boradanbáikkiid. Bohccobiergofitnodagat árvvoštallet ahte biergojearru unnu dás duohko ja ahte boahtte vuovdináigodat šaddá lossat. Bránša jáhkká ahte boazonjuovvan unnu 35 proseanttain, mii boahtá buktit veahá haddenjiedjama, jáhkkimis -10%.

Lea dattege boazodoallu masa dát duođalaččamusat váikkuha. Go njuovvan unnu de unnot maiddái sisaboađut ja ealut sturrot. Boazodoalu dilli lea dál juo duođalaš, meahceeallevahágiid, dálkkádatrievdamiid ja industriija sisabahkkemiid dihte mat gáržudit guohtuneatnamiid.

Stuora fitnodagat ožžot ávkki permitterendoarjagis ja unnit bargoaddidivadis.  Bealli fitnodagain oidnet dárbbu vel iežá doarjagiidda, omd. ahte bargoaddidivat váldo eret, dárkkistangolut unniduvvojit ja ahte reanttut vuoliduvvojit.

93% proseantta boazodoallofitnodagain leat dattege ovttaskas fitnodagat maidda dálá doarjagat eai leat ávkin. Sii sávvet oažžut njuolggo doarjagiid ja oastindoarjaga. Lea maid dáhttu oažžut eanet mielváikkuheami industriija ja mátkeealáhusa sisabahkkemiid vuostá, ja ahte meahceeallit jođáneappot unnot.

Visar sidorna 81 till 100 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-06-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?