torsdag 25 juli 2024
mostphotos.com

Sámi duohtavuođa-kommišuvnna ráhkkananbargguide juolluduvvo ruhta

Dál lea čielgan ahte Sámediggi oažžu ruđa ráhkkanahttit sámi duohtavuođakommišuvnna bargguid sámi servodagas. Ráhkkananproseassa galgá čađahuvvot njukčamánnui 2021.

Dat rasisma maid dál oaidnit sámiid vuostá, vuolgá dan diehtemeahttunvuođas mii servodagas lea sámi álbmoga birra. Danin áigut čohkket ja juohkit dieđu historjjá birra, ja guorahallat got dat čatnasa sámiid otná dillái, muitala ráđđehus.

- Sámediggi lea ilus dáinna mearrádusain, sámi álbmogii leat dát ráhkkananproseassa hui mávssolaš, muitala Matti Berg guhte lea stivrra duohtavuođakommišuvnna bargojoavkku ovdaolmmoš.

Sámi álbmot galgá iežas muitalusaid bokte stáhta badjelgeahččama ja vearredaguid birra, mearridit guđiid áššiid ja fáttáid kommišuvdna galgá váldit ovdan iežas barggus, ja de sáhttet sámit ieža ráhkkanahttit kommišuvnna bargguid nu guhkás go vejolaš. Sullasaš ráhkkananbarggut leat čađahuvvon Norggas ja Suomas gos maiddái leat vuođđudan duohtavuođa- ja seanadankommišuvnnaid.

Sámediggi gáibidii duohtavuođakommišuvnna ruhtaduvvot diibmá juo. Dan gáibádusas lei maid dat ahte ruhtadit ráhkkaneami kommišuvnna ásaheapmái nu ahte ságastit sámi álbmogiin vai dát bargu bures vuođustuvvo sámi servodagas. Daid bohtosiid vuođul galgá duohtavuođakommišuvnna mandáhtta hábmejuvvot. Lea dattege veahá eahpečielggas got ráhkkananproseassa galgá doaimmahuvvot áigerámma ektui dál go koronapandemiija ain lea leavvame.

- Sámediggi lea geatnegas čuovvut daid njuolggadusaid mat leat. Danin fertet oaidnit got koronadilli lea servodagas čavčča beallái ja dálvái, muitala Matti Berg.

Jus leat ain gildosat ja ráddjemat, de šaddá hástalussan čađahit ráhkkananproseassa.

- Muhto lea dehálaš ahte mii ráhkkanahttit kommišuvnna nu bures go vejolaš vai dat sáhttá álggahuvvot. Lea hirbmat dehálaš čielggadit stáhta vearredaguid sámi álbmoga vuostá, oaivvilda Matti Berg.

Dán proseassas galgat oažžut sealvvi das makkár áššit ja fáttát leat dehálaččat, got kommišuvdna berre čoahkkáibiddjot, ja makkár jearaldagaid duohtavuođakommišuvdna berre váldit ovdan iežas barggus, ja dainna sávvá Sámediggi oažžut buori vuođu boahttevaš bargui.

Váldde oktavuođa

Matti Blind Berg
Stivralahttu
Sámi duohtavuođakommišuvnna bargojoavkku čoahkkingohčču

Tel. 070-397 69 77

 

Visar sidorna 1 till 20 ( av 44 )
«123»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-06-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?