tisdag 28 maj 2024

Kvinnors rättigheter

FN:s kvinnokommission (CSW) inrättades år 1946, ett år efter bildandet av Förenta Nationerna. Den har sedan dess haft ett övergripande ansvar för att driva utvecklingen för jämställdhet.

I kvinnokommissionen (CSW) sitter representanter från 45 medlemsstater på en fyraårig mandatperiod.  Länder som inte är representerade är välkomna att delta som observatörer i arbetet. Sverige har representerats i kommissionen under tre mandatperioder.

Kvinnokommissionen möttes för första gången i februari 1947 i New York. Alla 15 regeringsrepresentanter var kvinnor. Fokusområdena för kvinnokommissionen år 1947–1962 var att utarbeta internationella konventioner för att förändra diskriminerande lagstiftning och värna om en global medvetenhet om kvinnors rättigheter.

Kommissionen utarbetade 1953 en tidig internationell konvention om kvinnors politiska rättigheter. Därefter följde två konventioner om kvinnors rättigheter i äktenskap. För att driva arbetet om att internationellt standardisera kvinnors rättigheter skrevs år 1963 en deklaration kallad ”Declaration on the Elimination of Discrimination against Women” som Generalförsamlingen antog år 1967.

Därefter påbörjades arbetet för att utarbeta en kvinnokonvention. ”Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women” (CEDAW) trädde i kraft år 1981. Varje år håller CSW en kvinnokonferens på FN:s högkvarter i New York.

UN Women Sverige grundades 2011 och är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar på uppdrag av UN Women – FN:s jämställdhetsenhet (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). Den nationella kommittén i Sverige är en av tolv nationella kommittéer i världen. UN Women Sveriges arbete genomförs av ett kansli i Stockholm, en ideellt arbetande styrelse och ideellt engagerade medlemmar i lokalföreningar och nätverk runtom i Sverige.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-05-05

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?