torsdag 25 juli 2024

Foto: Patrick Trägårdh

Högsta Domstolen ger Girjas sameby rätt - staten förlorar

Högsta domstolens dom är tydlig och klar: Girjas sameby har ensamrätt att bestämma om andra ska få jaga och fiska på samebyns område ovanför odlingsgränsen och den ensamrätten är grundad på urminnes hävd.

HD menar att staten inte kunnat visa att samernas av urminnes hävd uppkomna rättigheter skulle ha släckts. Samerna hade i vart fall i mitten av 1700-talet rätt att upplåta jakt och fiske och kronan accepterade då den samiska rätten. Den rätten har sedan övergått till samebyarna genom lagstiftning. (Den första renbeteslagen kom 1886 och 1971 ändrades styrelseskicket från lappfogdesystem till samebyar med egen styrelse.)

Att frågan om rätten till jakt och fiske hamnade i domstol beror till en del på att en majoritet i Sveriges riksdag beslutade om  den s.k. fria småviltjakten i fjällen, samtidigt som samerna hölls utanför processen. Att småviltsjakten släpptes fri samma dag som Sametingets första mandatperiod invigdes den 25 augusti 1993 väckte stor ilska.

Sametingets styrelse närvarade i Stockholm när domen lästes upp och gläder sig. Styrelsens ordförande Per-Olof Nutti säger att domen öppnar helt nya möjligheter för Sametinget:

- Det är en klar och tydlig dom som bekräftar samernas rätt till självbestämmande. Det är en ståndpunkt som Sametinget hävdat från allra första början. Nu har vi fått upprättelse.

- Den svenska staten har behandlat samerna felaktigt genom historien. Nu har vi fått andra förutsättningar att arbeta gentemot myndigheter, departement och organisationer, konstaterar Nutti.

HD:s ledamöter var eniga i sin dom. Två stycken ansåg att Girjas sameby kunde anses ha rätt till jakt och fiske utifrån rennäringslagen medan de övriga resonerade att de samiska rättigheterna är baserade på urminnes hävd, vilket också står i domsutslaget.

Girjas-målet har varit ett stort och mycket komplicerat mål. HD har gått igenom en väldigt stor mängd material och gammal lagstiftning ända från 1500-talet. Hovrättens dom var något otydlig men HD kom till samma resultat som tingsrätten. 

Samebyns advokat Peter Danowsky  har jobbat med Girjasmålet sedan 2007 och har nu fått vara med om att skriva historia. Han är glad över att domstolen tagit fasta på det långvariga bruket och tycker det är bra att domstolen landat i en civil rätt.

Kontakt

Per-Olof Nutti
Sametingets styrelseordförande 
+46 070-376 31 12

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-01-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?