torsdag 28 oktober 2021

Åtså hárjjidallen Walt Disney Animation Studion

Walt Disney Animation Studios åhsi hárjjidallijt sijá Summer Internship Program 2021. 

Le gus låhkåmin jali ájgo låhkåt dájddagav, animasjåvnåv, dáhtá grafijkav, ja filmav? Walt Disney Animation Studios åhtsi hárjjidallijt sijá Summer Internship Program 2021. Oassálassten Oajvvás åvddånimprográmman, de dujna l sierralágásj svijmme barggat Disney mentåvråjn gå åtsåda gájkka dájddaga, subtsastallama, ja filmmabuvtadime gehtjadimvuogijt.

Walt Disney Animation Studios Summer Internship Program la lågenanguokta vahko mávsedum prográmma hiebadahtedum dajda gudi låhki dájdav, animasjåvnåv, dáhtá, grafijkav ja filmav. Mierkki sihkarvuohta ja varresvuohta la riek ájnas midjij. Mærrádusá båhti jus prográmma tjadáduvvá mijá lunna Burbank, CA studio jali gájdosåhpadussan oajválattjaj rádij milta.

Lågå ienebuv sijá hárjjidallam prográmma ja rávkalvisáj birra dánna:

Story

CG Artist - Character

CG Artist - Environment

Visual Development

Production Management

CG Animation

Åtsålvisá ja mannodårja ájggemierre l Ådåjakmáno 24.b., 2021 kl 23:59 Pacific Standard Time.

Mannodoarjja

Hárjjidalle åhtså 10.000 $ mannodoarjjan, majt Sámedigge ja Sáme Parlamænnta la almodam. Hárjjidallen galggá liehket sámeduogásj, dievddet Disney rávkalvisájt hárjjidallamijda ja plána gåktu ruoptusbuktet máhttudagáv sáme sebrudahkaj, buojkulvissan sosiála mediaj, lågådallamij jnv. Tjále åtsålvisáv, ienemus avtav bielev, tjielggi åhttsediedojt ja gåktu dævdá mijá mannodårja rávkalvisájt.

Rája åtsålvisáv mannodoarjjaj mierkkidum ”WDAS hárjjidalle”: kmr@saamicouncil.net.
Åtsålvisá ja mannodårja ájggemierre l Ådåjakmáno 24.b., 2021 kl 11:59 PM PST, svieriga/vuona ájgge 08:59 ja suoma ájgge 09:59.

- Mij lip ávon gå dákkir sierralágásj máhttelisvuodas boahtá 2021, ienni digitálalattjat jali Walt Disney Animation Stuidion Los Angelesan. Båhtin moadda buorre åhtsåmusá Sámes dijmmá, valla Covid-19 diehti sjáhtjaluváj 2020 hárjjidalleårdnik. Dan diehti doajvvop da gudi dijmmá åhtsin, li ájádusájn åhtsåt ådåsit. Mij lip ávon gå máhttep oassálasstet geldulasj åvddånimmáhttelisvuodajda, javlli Aili Keskitalo (Vuona sámedikkepresidænnta), Tuomas Aslak Juuso (Suoma sámedikkepresidænnta, Per-Olof Nutti (Svieriga sámedikkepresidænnta) ja Åsa Larsson-Blind (sadjásasjpresidænnta Sámeráden) aktisasj moalgedimen.

Aktavuohta diededibme

Christina Hætta, Sámiráđđi

+47 48021734

kmr@saamicouncil.net

 

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2020-12-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?