torsdag 25 juli 2024
mostphotos.com

Regeringen vill se ett handlingsprogram för att skydda de samiska språken

Regeringen har idag gett Sametinget i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.

Regeringen har idag gett Sametinget i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.

- Att ha tillgång till sitt språk är helt centralt för människors identitet och vardag. Vi måste säkra de samiska språkens överlevnad. Därför är jag glad att vi nu ger uppdrag till Sametinget att utarbeta ett förslag till handlingsprogram. Utan ett levande språk, tystas människor och deras historier. Det får vi inte låta hända, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind i ett pressmeddelande från Kulturdepartementet.

I arbetet med handlingsprogrammet ska Sametinget samtala, ha samråd eller inhämta kunskap från flera andra organisationer, bland annat samiska civilsamhällesorganisationer, Institutet för språk och folkminnen, Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens kulturråd, Statens skolverk, Universitets- och högskolerådet, Sameskolstyrelsen, lärosäten med ansvar för samiska, samt Sveriges kommuner och landsting.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 17 juni 2020. 

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-11-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?