torsdag 18 juli 2024
naturbild
För samer är kultur och språk på ett särskilt sätt kopplade till användningen av land och vatten. Foto: Marie Enoksson

Skuggrapport om samiska språkets ställning i Sverige

Idag överlämnar Sametinget sin skuggrapport till Europarådets granskande expertkommitté som just nu granskar hur Sverige uppfyller sina åtaganden under minoritetsspråksstadgan.  En av de viktigaste punkterna som Sametinget framför i  skuggrapporten är att samerna behöver definieras utifrån sin särställning som urfolk och sin anknytning till de traditionella markerna.

För samerna är kultur och språk på ett särskilt sätt kopplade till användningen av land och vatten. Det visar inte minst de samiska språkens rika naturterminologi. Domäner som renskötsel, duodji, jakt och fiske utgör en begreppsvärld med nästintill oöversättliga terminologier, precis som alla ord och uttryck som beskriver djur och natur, väder m.m.

- Sametinget har ett särskilt behov av att skydda och främja de samiska språken just som ett uttryck för den relation till marken och de traditionella samiska näringarna som är så viktig för samisk kultur och en persons kulturella identitet, säger Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd.

Sametinget anser att lagstiftningen behöver kompletteras med en samisk språklag; en lag som beaktar de samiska språkens behov, utgör ett utökat skydd för alla de samiska språken, samt säkerställer ett ökat språkligt självbestämmande.

En stor andel samer behärskar inte samiska, men har en vilja att ta tillbaka sitt språk. Det behövs betydande insatser inte minst inom utbildningssystemet. Det finns anledning till oro för dagens situation, framför allt när det gäller tillgång till och kvalité på undervisningen i samiska på alla nivåer, från förskola till universitet.

- För att de samiska språken ska utvecklas i takt med det moderna samhället behövs reella satsningar och bättre förutsättningar för språköverföring och inlärning av de fem samiska språken, poängterar Lars Miguel Utsi, ordförande i Sametingets språknämnd.

Tillgängliga och fungerande högre studier i samiska är en förutsättning för framtida rekrytering av bland annat lärare. Sametinget föreslår ett särskilt anslag för stipendier som skulle möjliggöra Sametingets språkliga ambitioner och ge samer möjlighet att få en adekvat utbildning i de samiska språken.

Sametinget konstaterar kort sagt att Sverige gör framsteg i minoritetspolitiken, om än med små ripsteg, och att det fortfarande behövs insatser för att säkerställa samisk språkrevitalisering och ambitionerna i Sametingets språkpolitiska handlingsprogram

Överlämnandet sker den 10 oktober kl. 10.30 i Finlandshuset, Snickarbacken 4, i Stockholm.

Kontakt:

Lars Miguel Utsi
Ordförande i Sametingets språknämnd och vice styrelseordförande
larsmiguel.utsi@sametinget.se
070-349 29 68

Ingegerd Vannar
Tf. språkchef
ingegerd.vannar@sametinget.se
0980-780 29

 

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-10-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?