tisdag 23 juli 2024

Hemställan om ILO 169

Sametingets plenum hemställer att regeringen föreslår riksdagen att skyndsamt ratificera ILO-konvention 169 för att samernas rättigheter till mark och vatten till följd av samernas traditionella innehav och långvariga bruk ska kunna säkerställas och tryggas. Sametinget menar att ILO 169 omfattar alla samer.

I hemställan som inlämnades den 14 juni 2019 vill Sametinget se en tydlig tidsplan för ratificeringen samt att regeringens ska involvera det samiska folket i ratifikationsprocessen.

Sametinget har redan 1999 i plenum enhälligt uttalat att Sverige skyndsamt ska ratificera ILO 169 och därmed att urfolket samerna omfattas av mänskliga rättigheter enligt internationella konventioner. En ratificering av ILO-konventionen skapar möjligheter till ett grundläggande skydd och trygghet för samerna samt möjligheter till en samisk framtid i Sverige.

I betänkandet Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige (SOU 1999:25) gjordes bedömningen att Sverige i de flesta fall uppfyller konventionens krav, men att åtgärder måste vidtas för att Sverige ska nå upp till kraven om samernas rättigheter till mark. Därefter har två statliga utredningar genomförts: Samernas sedvanemarker (SOU 2006:14) och Jakt och fiske i samverkan (SOU 2005:116).

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-06-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?