torsdag 25 juli 2024

Ungdomsfrågor på tapeten

Sametingets ungdomsråd höll frågestund med Sametingets politiker under plenum i Storforsen. Frågorna gällde hur styrelse, nämnder och partier arbetade med ungdomsfrågor och vilka insatser som görs för att attrahera ungdomar till det politiska arbetet.

Ordföranden för ungdomsrådet Anja Fjellgren Walkeapää höll i rodret under frågestunden. De övriga närvarande ungdomarna var Paulus Jonsson, Nadja Östergren och Elle Eriksson.

Partiföreträdarna var överens om att ungdomsrådets frågor var "en kick" för att arbeta bättre med ungdomsfrågor. Beroende på hur stort ens parti är, har man olika resurser för att involvera ungdomar. Samelandspartiet har exempelvis en ungdomssektion och hade i förra valet en ungdomslista, medan mindre partier inte har samma möjligheter. Ronny Svarto från Folkomröstningspartiet inbjöd ungdomarna till sin gård för att lära sig praktisera traditionella kunskaper. Jan Ranneruds erfarenhet var att ungdomars politiska intresse inte vaknade förrän efter 18-årsåldern.

Styrelseordförande Per-Olof Nutti erkände att styrelsen inte hade något att skryta över när det gällde att involvera ungdomsrådet. Han hänvisade hellre till nämnderna som lättare kan låta ungdomsrådet yttra sig i frågor som berör ungdomar.

Marita Stinnerbom lovade som ordförande i rennäringsnämnden att lyfta ungdomsfrågor och använda ungdomsrådet som rådgivare. Hon såg ungdomarna som ett viktigt redskap för framtiden. Nästan alla frågor som rennäringsnämnden arbetar med; klimatfrågor, rovdjurspolitik, jämställdhet, traditionell kunskap m.m. ser hon som framtidsfrågor och därför ungdomsfrågor.

Ingrid Inga, ordförande i kulturnämnden, nämnde att målen i det kulturpolitiska handlingsplanen också berör barn och ungdomar. Ett av målen hänvisar även till FN:s barnkonvention. Hon föreslog ett dialogmöte med ungdomsrådet på samma sätt som man träffar samiska föreningar och organisationer.

Dialogmöte med ungdomsrådet var ett tips som fler nämndsordförande nappade på. Lars Miguel Utsi gav sig själv som ordförande för språknämnden bakläxa och insåg att ett samråd med ungdomsrådet hade varit bra, särskilt som fyra av insatserna i den språkpolitiska handlingsplanen är tydligt ungdomsinriktade.

Även näringsnämndens ordförande Stefan Mikaelsson tyckte att ett dialogmöte med ungdomsrådet var en lysande idé. 2019 ska nämnden inbjuda till en näringslivskonferens och där ville han gärna se deltagande från ungdomarna.

Den enda nämnd som hittills aktivt samarbetat med ungdomsrådet är valnämnden. Mari-Louise Boman öste lovord över ungdomsrådets insatser när det handlat om att få ungdomar att anmäla sig till röstlängden och i samband med valet. Bland annat har ungdomsrådet närvarat vid samiska ungdomsarrangemang för att värva ungdomar till röstlängden och inför valet gjordes kortfilmer som spreds på sociala medier.

Anja Fjellgren sammanfattade frågestunden och tackade för alla goda förslag och idéer som ungdomsrådet fått att arbeta vidare med. Engagemanget var smittande och säkert kommer ungdomsrådet att få mer inflytande i framtiden!

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-11-16

Kontakt

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?