torsdag 18 juli 2024

Váilevašvuođat báikegoddeprográmmas

Riikkarevišuvdna lea dárkkistan dálá báikegoddeprográmma. Dárkkisteamis gávnnaha Riikkarevišuvdna ahte lea váttis ollašuhttit prográmma ulbmiliid.

Báikegoddeprográmma lea oassi oktasaš EU-ovttasbarggus mii galgá veahkkin ”háhkat jierpmálaš ja ceavzilis ovdáneami buohkaide”. Dálá prográmmaáigodagas (2014-2020) lea várrejuvvon 37 miljárdda kruvnno Ruoŧa báikegoddeprográmmii, mas sullii 60 proseantta lea Ruoŧa ruhtadeapmi.

Prográmmaáigodaga vuosttaš njealji jagis leat leamaš oallugat geat leat ohcan doarjaga, muhto leat šaddan guhká vuordit ruđaid, ja eiseválddiide lea leamaš váttis doaimmahit bargguset. Danin lea Riikkarevišuvdna guorahallan leago 2014-2020 báikegoddeprográmma duođai hábmejuvvon ja čađahuvvon beaktilit dán rádjái.

Riikkarevišuvdna gávnnaha ahte báikegoddeprográmma dálá hámis dahká váttisin ollašuhttit ulbmiliid, lohká riikkarevisora Helena Lindberg.

EU lea bidjan vissis gáibádusaid báikegoddeprográmma čađaheapmái, muhto miellahttoriikkat sáhttet muhtun muddui ieža mearridit viidodaga, hámi ja makkár doaimmaid háliidit deattuhit. Ruoŧa ráđđehus válljii ráhkadit hui viiddis prográmma mas leat olu doaibmabijut main dávjá leat smávva bušeahtat.

–EU njuolggadusat leat sihke olu ja moalkát, ja leat garra gáibádusat dokumentašuvdnii ja it- systemii go galgá raporteret. Go lea nu viiddis de leat hálddahusgolut lassánan sakka ja máksimat leat maŋŋonan, lohká riikkarevisora Helena Lindberg.

Dasa lassin leat it-systemat maid doarjjahálddahus galgá geavahit, maiddái leamaš maŋŋonan eaige leat doaibman nu bures.

–Eanandoallodoaimmahat ja leanastivrrat eai leat háhppehan árvvoštallat ohcamiid ja máksit doarjagiid áiggil. Várohit ahte dát čuolmmat bistet olles prográmmaáigodaga, muitala Annelie Jansson Westin, guorahallama prošeaktajođiheaddji.

Oaidnit maid ahte vaikko nu dárkilit galgá dokumenteret ja raporteret EU-njuolggadusaid jelgii, de eat aŋkke oaččo doarvái dieđuid doaimmaid bohtosiin ja váikkuhusain, ja de han ii leat dokumentašuvnnas nu olu ávki. Ii našuvnnalaš čuovvoleapmi ge leat ávkin go galgat árvvoštallat joksat go ulbmiliid.

–Ruoŧa vearroruđat ruhtadit stuora oasi báikegoddeprográmmas. Mii dárbbašit diehtit bohtosiid ja váikkuhusaid jus galgat diehtit leago dát prográmma beaktil ja olahit go joksosiid, loahpaha Helena Lindberg.

Visar sidorna 21 till 40 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-11-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?