tisdag 23 juli 2024

Rievdadusat sámediggelágas

Ráđđehus lea ovddidan proposišuvnna Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet (prop 2017/18:287) riikkabeaivái. Dán proposišuvnnas evttoha ráđđehus rievdadit sámediggelága (1992:1433).

Ráđđehus evttoha ahte Sámedikki stivrras galgá leat ovddasvástádus Sámedikki doaimmas. Hálddahushoavda galgá fuolahit beaivválaš doaimma daid direktiivvaid ja njuolggadusaid jelgii maid stivra mearrida. Sámedikki dievasčoahkkin bissu ain bajemus mearrideaddji orgánan.

Evttohuvvo ahte ovddasvástádus galgá čielgaseappot juhkkojuvvot Sámedikki iešguđet funkšuvnnaid gaskka; dievasčoahkkima, stivrra ja hálddahushoavdda. Doaibma šaddá gul beaktileabbon go ii leat šat nu eahpesealvi das ahte mii stivrra ovddasvástádus lea ja mii hálddahushoavdda ovddasvástádus lea.

Ráđđehus evttoha maid ahte Sámedikki dievasčoahkkin galgá sáhttit mearridit heivvolaš ekonomalaš ovdamuniid, omd. ealáhatruđa lahtuide ja várrelahtuide. Galget ásahuvvot mearrádusat omd. Sámedikki čoahkkimiid almmolašvuođas, dego dan ahte dievasčoahkkima ortnet lea åvdehke ovddasvástádus. Åvtehkis lea riekti gohččut olbmo guhte vuorjá ja ii jeagat heaitit vuorjama, guođđit čoahkkinlanja. Evttohuvvo maid ahte galgá gávdnot sierra láhka sihkarvuođadárkkisteami ektui Sámedikki almmolaš čoahkkimiin. Dat guoská sihke dievasčoahkkimii ja stivrra ja lávdegottiid čoahkkimiidda.

Muhtun rievdadusat gusket sámediggeválggaide. Dat leat rievdadusat maid sihke Sámediggi ja Válgaeiseváldi leat evttohan. Gáibádus ahte galgá leat ruoŧa stáhtalahttuvuohta jus galgá sáhttit válljejuvvot Sámediggái, sihkkojuvvo. Dat mearkkaša ahte válljengealbbus lea seamma eaktu go jienastannjuolggusvuođas (ahte lea ássan Ruoŧas maŋemus golbma jagi). Jus válljejeaddjis ii leat legitimašuvdna fárus go áigu jienastit, de galgá son beassat duođaštit identitehtas iežá láhkái. Maiddái gielddus das ahte beallelaš dahje mánát sáhttet duođaštit reivejiena sihkkojuvvo, Áidna gáibádus lea ahte vihtán lea deavdán 18 jagi.

Dasto šaddet smávit gielalaš rievdadusat ja čujuhusat dálá lága ektui (2005:837).

Ođđa láhka ja láhkarievdadusat evttohuvvojit boahtit fápmui suoidnemánu 1 beaivvi 2019.

Visar sidorna 81 till 100 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-09-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?