onsdag 19 juni 2024

Ändringar i sametingslagen

Regeringen har beslutat att lägga fram propositionen Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet (prop 2017/18:287) inför riksdagen. I propositionen föreslås ändringar i sametingslagen (1992:1433).

Bland annat innebär förslagen att Sametingets styrelse ska ansvara för Sametingets verksamhet. Kanslichefen ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Sametingets plenum ska även i fortsättningen vara det högsta beslutande organet.

Det blir en tydligare ansvarsfördelning mellan Sametingets olika funktioner: plenum, styrelsen och kanslichefen. Verksamheten kommer att kunna bedrivas effektivare bl.a. genom att oklarheter om ansvarsfördelningen mellan styrelsen och kanslichefen minskas.

Regeringen föreslår även att Sametingets plenum får rätt att besluta om skäliga ekonomiska förmåner, t ex pension, för ledamöter och ersättare. Bestämmelser ska införas, dels om offentlighet vid Sametingets sammanträden, dels om att ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträden i plenum. Ordförande har då också rätt att visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Det föreslås också en särskild lag om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i Sametinget. Den omfattar såväl Sametingets plenum som sammanträden i styrelsen och i nämnderna.

Några förändringar rör sametingsvalet. Det är förändringar som både Sametinget och Valmyndigheten föreslagit. Bland annat tas kravet i sametingslagen på svenskt medborgarskap för att vara valbar till Sametinget bort. Då blir villkoret för att vara valbar i Sametinget detsamma som rösträttsvillkoret (att man varit folkbokförd i Sverige de tre senaste åren). En väljare som inte har legitimation med sig ska kunna styrka sin identitet på annat sätt. Förbudet för make eller barn att bevittna en brevröst tas bort. Det enda krav som ställs är att vittnet ska ha fyllt 18 år.

I övrigt förekommer en del språkliga ändringar och hänvisningar ändras till den nuvarande vallagen (2005:837).

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-08-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?