torsdag 18 juli 2024
Sametingets flagga
Govven: Sámediggi

EMRIP 11. sešuvdna Genèvas

Sámediggi čuovui EMRIP 11. Sešuvnna Genèvas suoidnemánu 9-13 beivviid 2018. Sešuvnna vuosttaš beaivvi digaštallojuvvui guorahallan mii válddahallá free, prior and informed consent (FPIC) maid EMRIP lea dahkan.

Sámediggi searvvai digaštallamiidda ja Per-Olof Nutti doalai oktasaš sáhkavuoru golmma Sámedikki, Sámi Parlamentáralaš Ráđi ja Sámiráđi bealis. Dán sáhkavuorus son kommenterii ee. davviriikkaid ovdanbuktima (geahča liŋka olgešbealde) Davviriikkalaš Sámekonvenšuvnna birra, ja son lei behtton go bargu ráđđádallanortnegiin lea bisánan.

Loga olles sáhkavuoru dás.


Nuppi beaivvi muitaledje Mexico ja Suoma ja Suoma Sámedikki ovddasteaddjit nu gohčoduvvon EMRIP country engagement birra (stáhtagalledeamit) maid EMRIP dagai 2018:s ođđa mandáhta vuođul. Lea vuosttaš geardi go EMRIP galleda riikkaid fállan dihte doarjaga ja rávvagiid álgoálbmotjulggaštusa ollašuhttima olis. Aili Keskitalo buohtastahtii iežas sáhkavuorus EMRIP galledeami Suomas ja Davviriikkalaš Sámekonvenšuvnna. Son muitalii daid rievdadusaid birra maid Sámi Parlamentáralaš Ráđđi lea evttohan davviriikkaid ráđđehusaide Davviriikkalaš Sámekonvenšuvnnas. Son dovddahii sávaldaga ahte dat rávvagat maid EMRIP attii go galledii Suoma sáhtáše leat ávkin Sámekonvenšuvnna ollašuhttimis.

Loga olles sáhkavuoru dás


Sámediggi lei Genèvas olles vahkku ja čuovui digaštallamiid maiddái iežá áššiin mat gusket EMRIP bargguide, omd. got álgoálbmotjulggaštus čađahuvvo, ja soabadanproseassaid birra. Sámedikki bealis oassálastiba stivraságadoalli Per-Olof Nutti ja Matilda Månsson gii lea jurista riikkaidgaskasaš áššiin.

EMRIP:s (Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples) leat mielde čieža álgoálbmotriektečeahpi ja dat galgá addit ON Olmmošvuoigatvuođaráđđái rávvagiid álgoálbmotáššiin álgoálbmotjulggaštusa jelgii ja veahkehit miellahttoriikkaid duohtandahkat julggaštusa sisdoalu. Loga eanet EMRIP birra dás.

Visar sidorna 1 till 20 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-08-03

Oktavuohtaolmmoš

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?