måndag 24 juni 2024
renar på flytt

Klimatanpassning samebyar

En av åtgärderna i Sametingets handlingsplan för klimatanpassning är att öka flexibiliteten och att respektive sameby behöver ta fram egen klimat- och sårbarhetsanalys samt en egen handlingsplan för klimatanpassning.

Sametinget arbetar tillsammans med Länsstyrelserna inom renskötselområdet (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Dalarna) och SMHI. Inom tidigare pilotprojekt har samebyarna studerat och analyserat hur förändringar i klimatet kan påverka förutsättningarna för renskötseln, identifierat problem och analyserat möjliga förslag till åtgärder. Syftet har varit att ge underlag, stöd och utgångspunkter för samtliga samebyars arbete med klimatanpassning.

Genom en tydlig handlingsplan med mål och åtgärder ska både samebyar, berörda beslutsfattare och myndigheter kunna arbeta förebyggande så att renskötseln och den samiska kulturen bättre kan möta de förändringar som kan förväntas i ett framtida klimat. Alla samebyar har dock olika förutsättningar och svårigheter. Samebyarnas förmåga att klimatanpassa sig är beroende av annan markanvändning och olika typer av beslut.

Samebyarnas handlingsplaner för klimatanpassning är ett levande dokument, i höger spalt finns den version som samebyarna redovisat i pilotprojektet. Handlingsplanerna ägs av respektive sameby.

Inom pilotprojektet har delar av SMHI:s klimatdata bearbetats för att kunna användas i RenGIS och en manual SMHI klimatdata har tagits fram. SMHI:s klimatdata i renbruksplanerna kan i sin tur användas inom många olika aspekter på renskötseln, allt ifrån förbättrade beteslandsindelningar och bättre underlag vid samråd till ökad förståelse för hur renarnas vandringar och renskötselns markanvändning påverkas av klimat- och andra miljöförändringar samt andra yttre omvärldsfaktorer. Det finns behov att ta fram klimatdata utifrån renskötselns behov.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-03-13

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?