tisdag 23 juli 2024
Dábálaš árgabeaivi boazoeaiggádiidda

Sámediggi gáibida muhttit meahceealli- láhkaásahusa

Disdaga njukčamánu 20 beaivvi deaivá Sámediggi ealáhusdepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Backteman digaštallat got heivelii muhttit meahceealliláhkaásahusa biertna, návddi, geatkki, albasa ja goaskima hálddašeamis, nugo Sámediggi lea ovdal gáibidan.

Sámediggi evttoha ahte riikkabeaivvi mearrádus ja hálddašanreaiddu čađaheapmi leat áššit mat galget čállojuvvot láhkaásahussii (2009:1263) biertna, návddi, geatkki, albasa ja goaskima hálddašeami birra. Regleremis galgá gierdanráji definišuvdna leat čielggas, ja maiddái got meahcieallihálddašeami galgá heivehit vai manná eastadit ahte gierdanrádji doalahuvvo, ja makkár bijuiguin sáhttá bissehit jus gierdanrádji ii doahttaluvvo. Dasto evttohit ahte hálddašanreaidu Leanastivrraid ja čearuid gulahallamis buoriduvvo.

Sámediggi evttoha maid muhttit bivdoláhkaásahusa (1987:905).

- Dál ii gávdno boazoealáhusas riektesuodji. Danin evttohit mii láhkaásahusaid rievdadit, muitala Marita Stinnerbom, boazodoallolávdegotti ságadoalli.

Riikkabeaivi dohkkehii 2013:s proposišuvnna guoddevaš meahceeallipolitihka birra. Mearrádus mearkkašii maid ahte boazoealáhus ii galggat dárbbašit dohkkehit massit eanet go 10% ealus meahceelliide. Ain dál gillájit olu čearut mihá eanet vahágiid.

Riikkabeaivvi mearrádus ja eiseválddiid evttohusat eai leat dássožii buktán makkárge doaibmabijuid. Evttohusat eai leat hálddašansuorggis ge ožžon dohkkehusa. Boazoealáhusa massimat meahceelliide eai leat unnon.

- Leanastivra ii daga suodjebivdomearrádusaid go meahceealli speadjá iige eastadeami dihte ge. Dat lea daningo ieža vuostebealit cakkadit. Boazoeaiggádiin ii leat riektemunni várjalit iežaset bohccuid.

Leat boazoeaiggádat geat guddet olles Ruoŧa meahcieallipolitihka noađi go gierdanrádji ii dollojuvvo.

- Meahceeallibuhtadus ii govčča láhkage daid vahágiid maid meahceeallit duođai dagahit. Ná ii sáhte joatkit, lohká boazodoallolávdegotti ságadoalli Marita Stinnerbom.

Visar sidorna 41 till 60 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-03-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?