måndag 15 juli 2024

Kruvdnoprinseassa Victoria boahtá Sámedikki rahpamii

Sámediggi lea ilus go gonagas lea dieđihan ahte Kruvdnoprinseassa Victoria boahtá Sámedikki čihččet doaibmaáigodaga rahpamii Mittuniversitehtas Staares.

Sámedikki ságadoalli Stefan Mikaelsson lea leamaš behtton stáhtaoaivámužžii ja ráđđehusoaivámužžii go ii goabbáge áigon váldit dili boahtit Sámedikki rahpamii vaikko bovdehusat leat leamaš sáddejuvvo buori áiggis.

Juohke rahpandilálašvuođas 1993 rájes leat gonagasšloahta ovddasteaddjit leamaš guossin. Muhtun gerddiid leaba gonagasbárra, muhtomin fas dušše gonagas ja 2009:s lei kruvdnoprinseassa Victoria mielde go rahpandilálašvuohta dollui Girona gávpotviesus. Duššefal 2001 rahpamis eai lean gonagaslaččat guossin go válggaid šadde čađahit ođđasis ja rahpan maŋiduvvui.

2017-2018 lea dehálaš ávvujahki sámiide. Lea čuođi jagi áigi dan rájes go sámit čoahkkanedje riikkarájiid rastá vuostálastit dalá áiggi sámepolitihka. Guovvamánu 2017:s gávnnadedje davviriikkaid Sámedikkit ja olu earát ávvudoaluin Tråantes muitin dihte vuosttaš riikkačoahkkima. 2018:s lea čuođi jagi áigi go dolle sullasaš čoahkkima Staares.

- Dál illodalan deaivvadit kruvdnoprinseassain ja lean ilus go šloahtta lea jorggihan áššis, lohká  Stefan Mikaelsson.

Ruoŧa ráđđehusa bealis boahtá kultur- ja demokratiijaministtar Alice Bah Kuhnke.

Álgosiiddu kaleandaris oainnát min prográmma.

Visar sidorna 81 till 100 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-08-23

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?