söndag 21 juli 2024

Riikkaidgaskasaš álgoálbmotbeaivi borgemánu 9 beaivvi

Borgemánu 9 beaivvi ávvudit mii riikkaidgaskasaš álgoálbmotbeaivvi ja álgoálbmogiid oktiigullevašvuođa našunálastáhtaid dahkan rájiid rastá.

Álgoálbmogat eai leat goasse ovdal lihkostuvvan nu bures ja viidát juridihkalaš vuogádagain go dál. Ja seammás eai leat álgoálbmogat goasse ovdal ođđaáiggis leamaš olgguštuvvon stuora našunálastáhtaid politihkalaš vuogádagain go dál.

Jus eat leat oassin čovdosis de šaddat oassin váttisvuođas celkkii Malcolm X dalle go son elii, ja dan guvlui lea maiddái álgoálbmogiiguin mannan sihke máilmmiviidosaččat ja maiddái gonagasriikkas Ruoŧas ja republihkas Suomas.

Sihke Ruoŧa ja Suoma stáhtat leat vuođđuduvvon eatnamiid nala maid sámi našuvdna lea geavahan ja gos sii leat ássan don doloža rájes. Viiddis duovdagat leat dál billistuvvon oalát, muhto goappaš našunálastáhtat viggaba beasadit álbmotrievttálaš geatnegasvuođain sápmelaš álgoálbmoga ektui.

Álgoálbmogat sáhttet dál dovdat oktiigullevašvuođa, vuoiŋŋalašvuođa ja doaivaga boahtteáigái  vaikko stáhtat ain barget sin vuostá garra lahkavuođuid bokte. Dan vuostálastima badjel sáhttit vuoitit máilmmiservodaga vehkiin ja dađimielde go duopmostuolut ovdánit dan guvlui ahte dovddastišgohtet álgoálbmogiid ja sin rievtti eallit iežaset eatnamiin iežaset dáhtu mielde.

Mii gávnnadit ovddemusas! Das leat don nai mielde go čuoččuhat iežat kultuvrra iežat árbevirolaš eatnamiin ja čáziin, go lávllut sámegillii dahje juoiggat, dahje go manifesteret álgoálbmogiid njulgosiid Sámedikki almmolaš rahpandilálašvuođas Staares borgemánu loahpageahčen.

Máilmmis ii gávdno nu sevdnjes čuovggahisvuohta ahte nagoda jáddadit visot gintaliid. Odne buollá ginttalčuovga máilmmi álgoálbmogiid várás!
 

Stefan Mikaelsson
Sámedikke åvddåulmusj – Sámedikki ságadoalli

tel. 070-223 34 62

Visar sidorna 61 till 80 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-08-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?