tisdag 23 juli 2024

Leverans av beteslandsindelning för samplanering

Renbruksplanens beteslandsindelning begärs skriftligen från respektive sameby. Samebyn äger sin egen renbruksplan. Följande förutsättningar gäller för leverans.

Renbruksplanen är samebyns egendom och kan användas vid samråd, samplanering och dialog rörande exempelvis:

 • Skogsbruk
 • Gruvnäring
 • Vindkraft
 • Vattenkraft
 • Kulturmiljöer
 • Fjällfrågor - skoter och jakt
 • Rörligt friluftsliv (turism)
 • Rovdjursfrågor
 • Grå infrastruktur som vägar och järnvägar
 • Kommunala översiktsplaner
 • MKB, SKB och övrig planering
 • Grön infrastruktur
 • Klimatfaktorer/handlingsplaner
 • Tvister om renskötselrätt

Beteslandsindelningen är en del i renbruksplanen och kan användas som underlag för samrådsärenden och/eller konsekvensbeskrivningar. Vid skriftlig förfrågan från markanvändande aktör levererar samebyn sin senaste version av beteslandsindelning antingen digitalt (shape-filer eller PDF-format) eller på papper. Det kan omfatta samebyns hela betesland alternativt berörd del.

Leverans sker till av aktören utsedd mottagare. 

Mottagaren får inte vidarebefordra beteslandsindelningen till annan part. Det gäller även inom samma bolag/myndighet med olika inriktning som t.ex. skog och vindkraft. Då måste två enskilda leveranser göras.

Den levererade beteslandsindelningen omfattar:

 • Beskrivning av samebyns renskötselår/årstidscykel (text)
 • Namn på sameby
 • Områdesnamn
 • Areal för respektive område
 • Årstidsland
 • Beteslandstyp
 • Orsak till klassning av beteslandstyp
 • Renbetestyper

Informationen från beteslandsindelningen är en översiktlig beskrivning av rennäringens markanvändning och avvikelser i beteslands-indelningens information kan förekomma. Den ska inte tolkas alltför precist. Beteslandsindelningen är en dynamisk process och uppdateras kontinuerligt - både baserat på ny kunskap och förändringar i landskapet.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-03-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?