måndag 6 december 2021

Nytt kultur- och språkprogram för barn och unga

Nordisk kulturkontakt lanserar ett nytt nordiskt stödprogram med syfte att föra fram kultur för barn och unga. Programmet går under namnet Volt och den första ansökningsomgången öppnar 4 maj och stänger 8 juni 2017.

Nordiska ministerrådet har reserverat ca 248 000 €/år för programmet. Barn och unga är ett prioriterat område för det nordiska kultursamarbetet. Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga, bland annat vill man stärka ungas rättigheter och delaktighet i samhället. I Volt läggs också stor vikt vid ungas egen kreativitet och delaktighet i projekten.

Baskraven för Volt-ansökningar:
Alla som är verksamma inom kultur- och undervisningsfältet kan söka. Kriterierna är att

  • projektet är till för barn och unga i åldern 0 - 25 år
  • projektet har fokus på ökad språkförståelse och kulturellt skapande
  • sökanden är bosatt i Norden
  • i samarbetet ingår minst tre nordiska länder
  • projektet kommer att genomföras i ett eller flera nordiska länder

Vidare bedöms projektet enligt hur mycket det främjar nordiska möten, kultursamarbete samt språkförståelse i Norden. Stor vikt läggs på ungas eget skapande, delaktighet och medbestämmande i projektet samt hur projektet har förankrats bland barn eller unga.

Man kan söka stöd på 10 000 – 70 000 €. Det ska finnas minst 30 % annan finansiering.

Mer information om Volts kriterier finns på Nordisk kulturkontakts webbplats:
Skandinaviska: https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/grants/volt
English: https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/volt
Suomi: https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/grants/volt

Mer information fås av:
Turið Johannessen, programrådgivare
turid.johannessen@nordiskkulturkontakt.org
+358 10583 1023

Ola Kellgren, direktör, Nordisk kulturkontakt
ola.kellgren@nordiskkulturkontakt.org
+358 10 583 1001

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2017-05-18

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?