måndag 22 juli 2024

Sámi dearvvašvuođa máhttofierpmádat galgá dál ásahuvvot

Ráđđehus lea dál juolludan Västerbotten leana leanadiggái, Norrbottena ja Jïemhten/Herjedaelien regiovnnaide, Sámediggái ja sámi organisašuvnnaide 3 miljovnna kr ásahit máhttofierpmádaga sámi dearvvašvuođa várás. Máhttofierpmádat veahkeha loktet dearvvašvuođa- ja buohccidikšofálaldagaid main sámi giella ja kultuvra vuhtiiváldojuvvo.

2015:s lei ráđđehus gohččon Sámedikki kártet sámi álbmoga psykososiála dearvvašvuođa. Kárten čájehii ahte sámi álbmot veadjá heajubut dahje mihá heajubut go iežá joavkkut servodagas. Ruđaiguin maid ráđđehus dál juolluda galget ásahusat hábmet guhkilmas ja ollislaš strategiija sámi dearvvašvuođa ovddideapmái ja buorideapmái.

- Ráđđehusa ulbmil lea jávkadit daid erohusaid mat gávdnojit dearvvašvuođasuorggis iešguđet buolvvas. Sámi álbmot veadjá heajubut go iežá joavkkut servodagas muđui. Jus galgat nagodit buoridit dearvvašvuođa, ja jávkadit erohusaid de dárbbašit máhtu ja strategiijaid vai oaidnit guđiid surggiid dearvvašvuođa- ja buohccidivššus sáhttit ovdánahttit ja heivehit sámi álbmoga dárbbuide, lohká dearvvašvuođaministtar Gabriel Wikström.

- Mii fertet ain nannet sámi álbmoga iešmearrideami. Psyhkalaš dearvvašvuohta lea guovddáš oassi olbmo eallimis, ja dát juolludus lea dehálaš oassi dearvvašvuođabarggus, lohká kultur- ja demokratiijaministtar Alice Bah Kuhnke.

Máhttofierpmádaga rámma siskkobealde galgat hábmet strategiija mii lokte máhtu sámiid dearvvašvuođa birra. Rollat, ovddasvástádus ja organiseren galget maid čielggaduvvot.

Dán bargui gullá maid dat ahte guorahallat makkár doaimmat ja dikšobálvalusat ovdánahtáše sámi álbmoga dili. Áigumuš lea loktet ja čiekŋudit máhtu sámiid psyhkalaš ja somáhtalaš dearvvašvuođadili birra. Strategiijas galgá čilgejuvvot goht eanandiggi, guoskevaš regiovnnat ja sámi organisašuvnnat galget jođihit máhttofierpmádaga, sihke doaimma dáfus ja ruđalaččat.

Bargu galgá ovdanbuktojuvvot ráđđehussii ovdal ođđajagimánu 31 b. 2020.

Dát mearrádus dahkkui njukčamánu 23 b. 2017 go ráđđehus dohkkehii dan ohcamuša maid Västerbottena leana leanadiggi, Norrbottena regiovdna ja Jïemhten/Herjedaelien regiovdna Sámediggi, Ruoŧa Sámiid Riikasearvi, Landsförbundet svenska samer, Samerna riikaorganisašuvdna, SameÄtnam ja SámiNuorra ovddidedje juovlamánu 7 b. 2016.

Visar sidorna 81 till 100 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-03-31

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?