söndag 23 juni 2024

Företagsstruktur

I Sverige finns det en kvarts miljon renar och drygt tusen yrkesverksamma renskötare. Antalet renägare enligt renlängden är cirka 4 600 (även barn inkluderade). 60 procent av renägarna är män som tillsammans äger 80 procent av renhjorden i Sverige.

Kombinationsnäring
För att helt få sin försörjning från renskötseln bör företaget ha 500-600 renar. En vanlig uppskattning är att 2 500 personer helt eller delvis är beroende av de inkomster renskötseln ger. Renskötsel bedrivs ofta i kombination med andra näringar som slöjd och turism. Många fler samer än renskötarna har renens bästa för ögonen. Renskötseln är inte bara en sysselsättning, utan en omistlig och stark kulturbärare i det samiska samhället.
 

Område  Antal samebyar

Antal renägare

Antal renar i vinterhjord
Norrbotten (fjällsamebyar,  skogssamebyar) 24 3 183 varav 788 renskötare  ca. 131 000
Norrbotten (koncessionsomr.) 8 765 varav 27 renskötare ca. 11 000
Västerbotten 7 321 varav 144 renskötare ca. 52 000
Jämtland 12 396 varav 123 renskötare ca. 47 000
Totalt i Sverige 51 4 665 varav 1082 renskötare ca. 241.000

(Källa: Sametingets statistik 2019)


Renhjordens storlek
Antalet renar i Sverige varierar i cykler mellan 220 000 och 260 000 i vinterhjord.  Svängningar i renhjordens storlek beror till största delen på variationer i natur­betet och förändringar i rovdjurs­förekomst.

Mansdominerad näring
60 procent av renägarna är män. Drygt 80 procent av renskötarna är män. Ca 80 procent av Sveriges renar ägs av män.

Inkomster och utgifter
De största inkomsterna i ett renskötselföretag kommer från försäljning av renkött och älgkött. De största utgifterna är fordon och bränsle.

Förbrukning
Renslakterierna får fram ca 1 400 ton renkroppar per år. Efter förädling är det ca 1 000 ton renkött som kommer ut på marknaden. Av detta kommer ca 250 ton renkött till butik varav 200 ton som renskav. Cirka 750 ton går till storkök och restaurang.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-09-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?