onsdag 19 juni 2024
ungdomar
Sámi nuorat čoahkkanan Tråantii guovvamánu 8 beaivvi 2017. Govven: Marie Enoksson.

SPR nuoraidkonferánsa 2017

Tråante ávvudemiid oktavuođas guovvamánu 6-12 b. 2017 lágiduvvui nuoraidkonferánsa masa serve oasseváldit Ruoŧas, Norggas, Suomas ja Ruoššas. Konferánssa fáddá lei ”Beroštupmi”, ja ulbmilin lei movttiidit nuoraid politihkalaš bargguide.

Dearvvahansártnit ja logaldallamat

Golmma sámedikki presideanttat celke dearvuođaid ja juogadedje iežaset politihkalaš vásáhusaid ja movttiidahtte nuoraid  Tiina Sanila Aikio, Håkan Jonsson ja Vibeke Larsen, ja Elena Jakovleva guhte lea OOSMO organisašuvnna jođiheaddji Ruoššas.

Per-Mikael Utsi, Veli Pekka Lehtola, Elena Jakovleva ja Svein Roald Nystö logaldalle iešguđet riikka sámepolitihka birra.

Tråante - 100 jagi sámepolitihkain

Nubbi logaldallanfáddá lei ”100 jagi sámepolitihkain”, ja de dolle čuovvovaš olbmot logaldallamiid:

  • Aili Kesktalo
  • Isak Utsi, Sáminuorra Ruoŧas
  • Ida Ristiina Ophaug Haetta, Noereh Norggas
  • Natalia Vaskova, Sámi Nurash  Ruoššas
  • Ida Maria Helander, Suoma sáminuorat

Bargobájit

Maŋŋel gaskabeaiborramuša ledje bargobájit feara makkár temáiguin. Okta lei graffitti-bargobádji dáiddáriin Anders Sunnain, dasto lei juoiganbádji Sara Marielle Gaupain ja Hilda Länsmaniin, ja poetry-bádji Heta Kerokoskiin ja Anne Henriette Haetta Reinåsain. Sven Roald Nystö doalai juridihkka-bargobáji.

Olbmot geat áŋgiruššet báikkálaččat

Ovdal paneladigaštallama muitalii Ina Therese Sparrok got sii leat vuostálastán bieggafápmorusttega Gaelpies/Kalvvatnan. Matti Berg muitalii Girjáš-gerregiid birra go čearru lea stevdnen Ruoŧa stáhta bivdovuoigatvuođaid ektui. Franciska Kappfjell Herbs muitalii sámeskuvlla bisuheami birra Aarbortes. Buot golmmas movttiidahtte ja adde inspirašuvnna, lea duođaige ávki vuostálastit, čilget ja dáistalit dan ovddas mii lea guhtiinai dehálaš vaikko dilli neaktá seavdnjadin!

Resolušuvdna

Diehttelasat dohkkehuvvui maiddái resolušuvdna. Maid dáhttot sámi nuorat ja mii lea sin sáhka olgomáilbmái? Iešguđet riikkas leat iešguđet hástalusat, muhto juoga gal lea mis oktasaš: Mii dáhttut seailluhit kultuvrramet, gielamet ja vuoigatvuođaideamet! Resolušuvnna gávnnat dás olgešbealde.

Mállásat

Eahkes ledje ávvumállásat, suohtastallamat ja bargobájiid ovdanbuktimat. Ja veahá dánsa ja eará suohttasat dieđusge. Konferánssas eai gávdnon gárrenmirkkot dege álkohola,

Konferánssas ledje sullii 80 oasseváldi njealji riikkas.

Dás sáhtát viežžat govda buot oasseváldiin: Coahkkal dákko

Visar sidorna 1 till 20 ( av 44 )
«123»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-03-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?