måndag 22 juli 2024
miljöministern och styrelsens ordförande
Miljöminister Karolina Skog träffade dåvarande styrelseordförande Håkan Jonsson vid sitt besök i Kiruna i mars 2017. Foto: Marie Enoksson.

Traditionell kunskap om biologisk mångfald ska stärkas

Vilka åtgärder behövs för att vi ska bevara traditionell kunskap och biologisk mångfald i Sverige? Det är ett uppdrag som regeringen nu ger till Sametinget och Naturvårdsverket att arbeta fram.

Värna traditionell kunskap
Sametinget får uppdrag att värna den traditionella kunskap om naturen som finns bland samerna. Sametinget ska tillsammans med Naturvårdsverket föreslå åtgärder som stärker möjligheterna att bevara den biologiska mångfalden. Uppdraget hänger ihop med Konventionen om biologisk mångfald och särskilt artikel 8j som handlar om traditionell kunskap i förvaltandet av biologisk mångfald.

– Det är viktigt att vi värnar den traditionella kunskap om naturen som finns i Sverige. Det är bra för den biologiska mångfalden, men också för social sammanhållning och lokalt företagande, säger miljöminister Karolina Skog.

Skapa tillit och förtroende viktigt
Sametinget får ansvar för de delar som rör den samiska kunskaps-traditionen och Naturvårdsverket för annan kunskapstradition. Arbetet ska göras i samverkan och förslagen ska utformas så att de kan stärka den egna och andra myndigheters fortsatta genom-förande av FN:s konvention om biologisk mångfald. I arbetet ska myndigheterna särskilt ta hänsyn till vikten av att skapa tillit och ömsesidigt förtroende mellan kunskapsbärare och myndigheternas företrädare.

Gamla kunskaper behövs i framtiden

Miljöminister Karolina Skog värderar det samiska kulturarvet och tycker det är viktigt att ta vara på människors erfarenheter och kunskaper.

- De traditionella kunskaperna har ett stort värde i sig själva, men också för framtiden, säger Skog som själv är  utbildad humanekolog.

Människa och natur hör ihop

Det är viktigt att samer dokumenterar den traditionella kunskapen, både för att de är bärare av den kunskapen och för att dess status och värde i samhället behöver höjas. Enligt artikel 8j ska traditionell kunskap värderas lika mycket som annan kunskap. Han tar ett exempel: Vi ser spåren på gamla tallar av barktäkter. Vi vet att samer tagit vara på barken och använt den i sin kosthållning. Men hur gjorde de? Vi ser spåren, men kunskapen är inte längre allmän. Hur mycket mer är det då som vi inte ens ser längre?

– Traditionell kunskap om hur de biologiska naturresurserna har använts riskerar att försvinna. Uppdraget ska ge förslag på vad som behöver göras för att bevara kunskapen, säger miljöminister Karolina Skog.

Uppdraget sträcker sig till den 28 februari 2018. Regeringen bedömer att arbetet med att stärka och bevara traditionell kunskap också bidrar till att nå flera miljökvalitetsmål som rör biologisk mångfald.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-12-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?