måndag 22 juli 2024
Govven: Arctic Winter Games International Committee

Sámediggi ja Sámi valáštallanlihttu gáibidit ruđaid sámi valáštallamii

Sámi valáštallama organisašuvdna ja doaibmaprofiila dagaha ahte Riikavaláštallanlihttu ii sáhte juolludit ruđaid Sámi valáštallanlihttui.  Valáštallanlihtut mat leat čearddalašvuođa dahje oskku vuođul vuođđuduvvon eai dohkkehuvvo. Sámi valáštallanlihtus váilot maid dakkár searvedoaimmat ja gilvodoaimmat mat iežá sierralihtuin leat.

Dál gáibidit Sámediggi ja Sámi valáštallanlihttu sierra guhkilmas stáhtadoarjaga sámi valáštallamii mii galgá leat dárboárvvoštallojuvvon  nu ahte sáme valáštallan sáhttá joatkašuvvat ja ovdánit. Ággan lea ahte sámit leat Ruoŧa áidna álgoálbmot ja sis lea dasa lassin riekti iešmearrideapmái.

Mii lea dasto sámi valáštallan? Sámi valáštallan lea ovdamearkka dihte njoarosteapmi ja boazovázziid gilvu mii ollát dahje mealgadii sulastahttá árbevirolaš eallinvuogi. 1948:s lágiduvvojedje vuohččan sámi čuoigangilvvut. Dan rájes leat báikkálaš sámisearvvit lágidan Sámi-SM sihke geasset ja dálvet jus lea leamaš ruđalaččat vejolaš. Maiddái spábbačiekčangilvvut ja iežá čuoigangilvvut leat leamaš dollojuvvon.

Sámi valáštallan lea mávssolaš dearvvašvuođa olis muhto maiddái sosiálalaččat ja kultuvrralaččat. Dat lea mánáid ja nuoraid sosialiserenarena, ja iešguđet guovllu sámiid deaivvadanbáikin. Valáštallan addá maid liibba deaivvadit iežá álbmogiiguin ja álgoálbmogiiguin jus leat cupat ja gilvvut riikkaidgaskasaččat.

Álgoálbmogiin leat sierra riikkaidgaskasaš gilvvut dego omd. Viva World Cup – mii lea vahkku guhkkosaš spábbačiekčangilvu  daid regiovnnaid várás gos ii leat iešmearrideapmi, ja Arctic Winter Games gos fas cirkumpolára guovlluid álbmogat gilvvohallet iešguđet surggiin. Leat maiddái davviriikkalaš lágideamit elihtaaktiiva sámi nuoraide čuoigamis ja nieiddaid spábbačiekčamis. Conifa World Cup lea unnitloguálbmogiid spábbačiekčangilvu. Ruoŧa sámiin ii leat álo vejolašvuohta searvat dáidda doaluide, ja guhkkin eret lágidit daid, jus ránnáriika Norga ii fála ruhtaveahki.

Dát reive lea sáddejuvvon Sosiáladepartementii ja dan leaba vuolláičállán Sámedikki stivraságadoalli Håkan Jonsson ja Sámi Valáštallanlihtu jođiheaddji Ulrika Renström.

Visar sidorna 81 till 100 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-03-13

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?