måndag 20 maj 2024
Renflytt vid Vojmån - en svår passage. Foto: Leif Jougda.
Renflytt vid Vojmån - en svår passage. Foto: Leif Jougda.

Omvärldsfaktorer

Det finns en hel del omvärldsfaktorer som kan påverka rennäringen och som kan tas med i en renbruksplan.

 • Skogsbruk - påverkar betestillgång och renflyttning
 • Gruvor - tar mark i anspråk, förorenar mark och vatten
 • Vindkraftsparker - fragmenterar landskapet
 • Vattenkraft - påverkar renflytt och betesmarker
 • Friluftsliv och rekreation - påverkar renarnas betesro
 • Rovdjur - påverkar hela renskötseln
 • Klimatförändringar - påverkar växtliv, betestillgång, isbildning på grund av omväxlande varmt och kallt väder på vintern
 • Jordbruk - viss påverkan, renar kan förstöra nysådd mark
 • Fortifikationsverket (militären) - avstängda områden, militär aktivitet
 • Natur- och kulturmiljöer - nationalparker, naturreservat, Natura 2000, riksintressen, fornlämningar, kulturhistoriska lämningar, kulturreservat
 • Övrig infrastruktur (vägar, järnvägar, kraftledningar) - fragmenterar landskapet

Det ser olika ut i olika samebyar och varje renbruksplan är unik.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-08-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?