torsdag 18 juli 2024

Ráđđehus evttoha ođđa olmmoš- njuolggusvuođaásahusa

Ráđđehus lea dál riikkabeaivái buktán strategiija got áigu ovddidit olmmošnjuolggusvuođabargguid našuvnnalaččat. Strategiija cealká ee ahte berre gávdnot sierra ásahus olmmošnjuolggusvuođaid várás mas riikabeaivvis leat váldoovddasvástádus.

–Mii oaidnit miehtá máilmmi ahte olmmošnjuolggusvuođat gáržžiduvvojit ja gažaduvvojit. Dál čájehit mii ahte Ruoŧŧa dáhttu iežá čovdosiid maiguin hukset gievrras servodaga mii nanne olmmošnjuolggusvuođaid dili, lohká Alice Bah Kuhnke, kultur- ja demokratiijaministtar, preassadieđáhusas maid Kulturdepartemeanta lea sádden.  

Ráđđehus lea gávnnahan ahte ollislaš struktuvra mii sihke ovddida ja suodjala olmmošnjuolggusvuođaid berre sisdoallat čuovvovaččaid:

  • nanu rievttálaš ja institušunála suoji olmmošnjuolggusvuođain, dan searvái gullá sorjjakeahtes ásahus ja ahte mánáidkonvenšuvdna inkorporerejuvvo Ruoŧa lágaide,
  • buohtalastin ja systemáhtalaš bargu olmmošnjuolggusvuođaiguin almmolaš doaimmain, dasa gullá maiddái ahte čavget gáibádusaid eiseválddiide ja leanastivrraide ollašuhttit olmmošnjuoggusvuođaid,
  • buoret ovttasdoaibma siviila servodaga ja ealáhusaid gaskka.

Ráđđehus atná ahte berre ásahuvvot našuvnnalaš ásahus olmmošnjuolggusvuođaid várás nugohčoduvvon Parisprinsihpaid vuođul vai nanne olmmošnjuolggusvuođaid rievttálaš ja ásahuslaš suoji. Riikkabeaivvis berre guoddit váldoovddasvástádus dán ásahusas. Lea maid riikkabeaivvi ovddasvástádus gieđahallat ášši viidáseappot daningo ášši guoská riikkabeaivvi eiseválddiide.

Visar sidorna 81 till 100 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-10-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?