söndag 23 juni 2024

Biraskvalitehtaulbmilat

Ruoŧa riikkabeaivi lea dohkkehan 16 sierra biraskvalitehtaulbmila ja ovtta buolvvaidgaskasaš ulbmila mii mearkkaša ahte mii galgat boahtte bulvii fuolahit dakkár servodaga mas leat čoavdán visot stuora birasváttisvuođaid, ja mii eat galgga dagahit biras- ja dearvvašvuođaváttisvuođaid Ruoŧa rájiid olggobealde.

Našuvnnalaš ulbmilat
Bargu olahit biraskvalitehtaulbmiliid ja buolvvaidgaskasašulbmila lea vuođđun našuvnnalaš biraspolitihkas. Biraskvalitehtaulbmilat galget leat veahkkin guhkilmas birasbarggus, ja doaibmat bagadussan olles servodaga birasbarggus, sihke eiseválddiid, leanastivrraid, gielddaid, ealáhusaid ja iežá oasálaččaid birasbarggus.

Čuovvoleapmi
Ulbmiliid čuovvolit juohke jagi. Čuovvoleamis árvvoštallat leat go dálá stivrenvuogit ja doaimmat doarvái buorit olahan dihte ulbmiliid. Visot eiseválddit geain lea ovddasvástádus birasulbmilsystemas barget buolvvaidgaskasašulbmila ja biraskvalitehtaulbmiliid guvlui iešguđetnai servodatsuorggis.

Ovddasvástádus
Luonddugáhttendoaimmahagas lea ovddasvástádus  čuovvolit čieža biraskvalitehtaulbmila, Mearra- ja čáhcegássaeiseválddis golbma sierra ulbmila ja Boverketis, Eanandoallodoaimmahagas, Kemikaliedárkkástusas, Meahccestivrras, Suonjarsihkarvuođaeiseválddis ja Ruoŧa geologalaš iskkadeamis lea ovddasvástádus heivehit ja čuovvolit dan guhtta iežá ulbmila. Luonddugáhttendoaimmahagas lea dasa lassin ovddasvástádus oktiiheivehit olles birasulbmilčuovvoleami.

Meahccestivra, guoskevaš leanastivra ja guoskevaš gielddat doaimmahit ja čuovvolit guovllu ja báikkálaš barggu ulbmiliid olaheamis.

Sámediggi
Sámedikkis ii leat čielga ovddasvástádus Ruoŧa biraskvalitehtaulbmilbarggus muhto boazodoalu boahtteáigi ja sámi árbediehtu leat mearrideaddjin jus Storslagen fjällmiljö/Máinnolmas duoddarat- nammasaš biraskvalitehtaulbmila galgat nahkat olahit. Árbediehtu lea holisttalaš ja mearkkaša ahte olmmoš ja biras gullet oktii.

Sámi ollislaš perspektiiva viiddis sámi geográfalaš guovllus dahká ahte Sámediggi šaddá gozihit hui viiddis suorggi, mihá viidábu go iežá eiseválddit.

Visar sidorna 1 till 17 ( av 17 )
«1»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-10-28

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?