torsdag 25 april 2024

Varför behövs en sanningskommission?

En sanningskommission kan sammanställa och beskriva den svenska statens övergrepp mot samer och samers mänskliga rättigheter samt ge rekommendationer och förslag på åtgärder så att arbetet får konsekvenser i Sveriges samepolitik.

Kunskapen om samer och samernas historia är bristfällig. De övergrepp och den diskriminering som svenska staten har utsatt samer för, och som fortfarande pågår på många plan, är ofta okänd för både beslutsfattare och allmänhet. En djupgående, övergripande sammanställning med vittnesmål saknas. Sveriges mörka historia behöver lyftas upp på bordet och kunskapen öka.

Internationell kritik
Internationella organ som FN och Europarådet påtalar återkommande brister i hur Sverige respekterar samers rättigheter som urfolk och hur diskriminering påverkar samers situation. Diskriminerings-ombudsmannen och Sametinget har flera gånger pekat på behovet av en förändring och efterlyst åtgärder som tar avstånd från och bryter med det koloniala arvet och diskriminerande strukturer.

Vad ska en sanningskommission göra?
En sanningskommission kan sammanställa och beskriva övergrepp och oförrätter som ägt rum samt ge rekommendationer och förslag
på åtgärder så att arbetet får konsekvenser i Sveriges samepolitik. Den bör utreda den svenska statens övergrepp mot samer och samers mänskliga rättigheter samt komma med förslag på lämpliga åtgärder så att man kommer till rätta med det historiska traumat. Utan en ordentlig genomlysning där saker lyfts upp i ljuset är det tvivelaktigt om Sverige kan göra sig fri från gamla föreställningar.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-03-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?