måndag 26 september 2022

Ekosystemtjänster behöver stärkas

Vi lovar att göra vad vi kan för att gå före - ekosystemtjänsterna behöver bli synligare i debatten och ligga till grund för fler beslut i samhället, det skriver företrädare för kommuner, regioner, myndigheter, statliga bolag och företag i Naturvårdsverkets nätverk för ekosystemtjänster.

Pollinering är en av många ekosystemtjänster som naturen ger oss människor. Nu när våren och sommaren är i antågande ska det surra av bin som pollinerar livsmedelsgrödor och blommor. Men det blir tystare för varje år.

FN:s globala plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, har nyligen publicerat en rapport. Författarna visar på ett mer gediget sätt än någon tidigare gjort att det behövs stora insatser för att vända den negativa utvecklingen för världens bin och andra pollinerande arter.

IPBES lyfter fram att ekosystemtjänster är en förutsättning för vår välfärd och konstaterar att matproduktion till ett årligt värde av nära 2 000 miljarder kronor är direkt beroende av pollinering. Äpplen, kakao och kaffe är exempel på livsmedel som berörs. Samtidigt riskerar 40 procent av världens bin, fjärilar och andra arter som pollinerar att dö ut, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för livsmedelsförsörjningen.

Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara integrerade i viktiga samhällsbeslut i Sverige. Det är ett ambitiöst och viktigt mål för att uppnå långsiktig hållbarhet då ekosystemtjänster också innebär natur som reglerar klimat, hanterar nederbördsmängder, renar luft och vatten samt ger upplevelsevärden. Centrala grupper som behöver gå före och visa vägen är miljö- och samhällsplanerare på kommuner och länsstyrelser samt beslutsfattare inom areella näringar och bygg- och infrastruktursektorn.

Samhällsplanerare och beslutsfattare behöver gå före och visa vägen!

Som ett led i arbetet har Naturvårdsverket bjudit in till ett nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring ekosystemtjänsternas värden. Vi som skriver under här tillhör detta nätverk.

Vårt löfte är att vi ska arbeta för att våra organisationer ska bli kunnigare om ekosystemtjänster. Med kunskapen kan vi fatta mer medvetna beslut som är bra för samhällets framtida välfärd. 

Vi uppmanar fler beslutsfattare och organisationer att göra detsamma!

Johan Alte, hållbarhetschef, Veidekke Bygg & Bostad
Charlotte Bejersten Nalin, hållbarhetsstrateg, NCC Building Sverige
Lena Bengtén, samhällsstrateg, Luleå kommun
Elisabeth Berggren, kommunekolog, Skellefteå kommun
Evelina Eriksson, miljöplanerare, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad
Liselott Eriksson, natur- och friluftsstrateg, Nacka kommun
Jeanette Flodqvist, miljöstrateg, Region Skåne
Johan Gerklev, hållbarhetschef, Skanska Sverige 
Doris Grellmann, fil dr naturvårdsplanerare, Umeå kommun
Marie Hallberg, utredare, Havs- och vattenmyndigheten
Linda Kaneryd, miljömålssamordnare, Energimyndigheten
Annika Kruuse, fil dr/projektledare, Malmö stad
Jimmy Lundblad, miljöstrateg, Skogsstyrelsen
Tobias Markensten, miljömålssamordnare, Jordbruksverket
Widar Narvelo, kommunekolog, Helsingborgs stad
Johan Niss, naturvårdsstrateg, Länsstyrelsen Skåne
Jessica Nordin, affärsutvecklare ekosystemtjänster, Sveaskog
Karin Skantze, utredare, Naturvårdsverket
Kerstin Sköld, stadsträdgårdsmästare, Järfälla kommun
Karin Stenholm, planarkitekt och klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen i Halland
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen
Maria Thordarson, naturvårdsstrateg, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Thomas L Thunblom, samhällsbyggnadschef, Upplands Väsby kommun
Anne Walkeapää, samhällsplanerare, Sametinget
Lena Wennberg, miljöchef, Swedavia
Carina Wettemark, chef Biosfär och hållbar utveckling, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
Christina Wikberger, projektledare, C/O City
Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänster är att växter renar luft, buskar dämpar trafikbuller samt gräsmattor som renar regn- och snövatten. Ekosystemtjänster handlar också om den hälsa och livskvalitet vi människor får av att kunna röra oss i naturen.

FN:s plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster IPBES etablerades år 2012 och är en motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2016-06-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?