onsdag 19 juni 2024

Rovdjursinventering

En viktig förutsättning för att ersättningssystemet för rovdjursskador på renar ska fungera är trovärdiga rovdjursinventeringar. Inventeringarna görs i samarbete mellan länsstyrelsens naturvårdspatruller och samebyarna.

Samebyarna deltar aktivt i inventeringsarbetet och utser så kallade rovdjursansvariga.

Sametinget fördelar de medel regeringen anvisar till respektive sameby för samebyarnas medverkan, utifrån beslutade fördelningsprinciper.

Regelverk
De förordningar som reglerar kostnader för rovdjursinventering är Sametingets regleringsbrev och Sametingets föreskrifter.

Förskott/Utbetalning
Sametinget utbetalar, till samebyarna, i början av april ett förskott på 50 % av rovdjursinventeringen. Efter att samebyn redovisat sin inventeringskostnad så betalas kvarvarande belopp ut under oktober månad.

Redovisning
Samebyarna ska senast den 30 september redovisa till Sametinget hur inventeringsmedlen använts.

Kostnader som är godkända vid redovisningen av rovdjursinventeringen:

  • Arvode/lön
  • Sociala avgifter på lönen
  • Mötesarvoden för rovdjurssamordnare
  • Traktamenten
  • Skoterersättning
  • Bilersättning
  • Inköp av skoterbensin i samband med inventeringen
  • Flygkostnader för inventeringen

OBS! Kopior av fakturor och genomförda betalningar ska bifogas redovisningen.

Vid utebliven/försent inkommen redovisning kommer resterande 50 % inte utbetalas.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-10-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?