söndag 21 juli 2024
snöskoter

Muittuhus skohtervuddjiide

Muitte fal ahte luovos beatnagat sáhttet baldit ja oaguhit bohccuid ja iežá elliid. Beatnagat mat cillet sáhttet baldit bohccuid ceakko rámšo báikkiide go eai bálle guohtut. Čáhppes plastihkkaseahkat leat váruhussan ahte leat bohccot lahka. Vuolit fártta!

Daga ná jus lahkonat bohccuid dahje ealu:

  • Vuolit fártta dahje bisán. Bohccot lávejit guođđit láhtu jus nu dagat, eareliiggánit jus leat luottat guora. Vuoje várrogasat meaddel. Jus bohccot eai guođe láhtu de soaitá ahte dat baluiguin ruhttet láhtu mielde. Bisán, jáddat mutuvrra ja vuordde oanehaš.
     
  • Jus ii leat vejolaš jorgalit, vuoje dasto meaddel gokko orro heiveme, omd jeakkis. Jus lehpet máŋga skohtera fárrolaga, de galgá dušše okta skohter várrogasat vuojistit bohccuid ovddabeallái vai dat gárvet ja guđđet láhtu. Daga duoddaris dan seamma – okta skohter vuodjá meaddel vuogas báikkis.

Lea hui dehálaš ahte eai buohkat eai vuoje meaddel oktanis. Mađi eanebut gásejit, dađi eanet rigearra. Bohccot ruohttagohtet dalle njuolga ovddos go doivot juogamii oaguha.

Go bohccot bisánit ja okta boazu guođđá láhtu, de vuorddaš dasságo visot bohccot lávkejit eret láhtus. Leage gierdevaš ale ge huša, de sáhttet bohccot fas máhccat láhtu nala vai gostet ruohttat. Boazu lea ealli mii čuvvoda nuppi, jus okta spiehkasta láhtut eret, de čuovvolit iežát.

Go vuoját skohteriin duoddaris de lea álkit áicat bohccuid. Dalle sáhttet áiggil dollet iežá geainnu vai garvvát bohccuid it ge ráfehuhte daid. Vuoje várrogasat meaddel nu guhkkin eret dain go sáhtát.

Geahččal garvit baskkádagaid gos bohccot leat guohtume vai it ráfehuhte daid. Bohccot dárbbašit ráfis guohtut ja suoji guoddináiggi.

Čuovo skohtermáđijaid ja iežá merkejuvvon skohterláhtuid suodjalan dihte iežat ja iežáid!

Doahttal gildosiid!

Visar sidorna 21 till 32 ( av 32 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-03-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?