tisdag 23 juli 2024
Foto: Anders Östergren

Lägesrapport föreslår språklyft och nationella mål

Samiskt språkcentrum överlämnar idag den sjätte lägesrapporten över de samiska språken till regeringen. Även i år är det utbildningssituationen som är i fokus. -Samiska barn får så dålig modersmålsundervisning att Sverige bryter mot internationella konventioner, säger Josefina Lundgren Skerk, ordförande i Sametingets språknämnd.

Nationellt måldokument efterfrågas
Samiskt språkcentrum har sedan minoritetsreformen 2010 arbetat med samisk språkrevitalisering. Det går frustrerande sakta. Det är länge kvar innan de samiska språken har så hög status att man kan använda dem i de flesta situationer både muntligt och skriftligt. Det är mycket troligt att språkbytesprocessen från samiska till svenska ännu inte har avbrutits, möjligen har den förstärkts på vissa områden. Därför anser språkcentrum att det nu finns behov av ett nationellt måldokument där det tydligt framgår vad Sverige vill med de samiska språken.

- Vi har i uppdrag att revitalisera de samiska språken. Men för att jobba framgångsrikt behövs ett nationellt måldokument med uttalad målsättning för de samiska språken, anser Ingegerd Vannar och Sylvia Sparrock som är arbetsledare vid Samiskt språkcentrum.

Brister i utbildningssituationen
Samisk utbildning måste förändras eftersom det är så viktigt för att genera nya talare. Många samiska barn får fortfarande samisk förskoleverksamhet i ytterst återhållsam omfattning och med en vag ambition trots det utrymme som lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ger.

- Regeringens bakåtsträvande utbildningspolitik riskerar att utrota de samiska språken. Eftersom utbildningsminister Gustav Fridolin själv erkänt att Sverige bryter mot internationella konventioner förväntar vi oss snabba åtgärder, fortsätter Josefina Lundgren Skerk, ordförande Sametingets språknämnd.

- Sametinget kräver att utbildningsministern vidtar åtgärder inom denna mandatperiod för att säkra lärartillgången, tillräcklig undervisningstid och nya läromedel så att samiskan får en chans att överleva och återigen bli ett levande språk i samhället, säger Josefina Lundgren Skerk.

Samisk ungdom tar stort ansvar
Mitt i mörkret finns ändå flera goda exempel i rapporten på det arbete som görs för att främja de samiska språken. Bland samiska ungdomar finns en positiv attityd och det är också den grupp som ansvarfullt kämpar inom olika samhällssektorer för att värna och synliggöra det samiska.

Sametinget föreslår i årets rapport till regeringen:

  • att Sametinget snarast får i uppdrag att tillsammans med regeringen påbörja arbetet för nationella mål för de samiska språken.
  • att 17 § i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ändras till att ”en väsentlig del” av förskoleverksamheten bedrivs på samiska, från “hela eller delar av”.
  • att ett samiskt språklyft snarast initieras, vars första syfte är att tillhandahålla ett ekonomiskt stöd som studerande i samiska på gymnasie- och högskolenivå kan söka.

 

För mer information:

Ingegerd Vannar, arbetsledare på Samiskt språkcentrum, tel 0980-780 29, 070-298 16 61

Josefina Lundgren Skerk, Sametingets språknämnds ordförande, tel 070-582 21 21

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-03-15

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?