torsdag 18 juli 2024

Sámediggi moaitá evttohusa ođđa boazodoallo- ja sámepolitihka birra

Ráđđehusa bargojoavku boazodoallo- ja sámepolitihka várás lea debáhttaartihkkalis DN:as buktan ovdan vuosttaš bohtosiid. Sámedikki stivraságadoalli Sara Larsson moaitá stuora osiid evttohusas, lea "árgges" evttohus.
- Ruoŧa politihkkárat berrelivčče leahkit jálubu, lohká son.

ILO 169 ii namuhuvvo ge
- Váilevašvuohta evttohusas lea vuđolaš respeakta sámiid vuoigatvuođaide eatnamiidda ja čáziide ja vuoigatvuohta iešmearrideapmái ja ILO 169 ii namuhuvvo obbanassiige

Diehttelaš áššit

- Doaibmabidjosat mat evttohuvvojit leat nu diehttelačča ahte berrelivčče áigá juo leamaš ásahuvvon, dadjá Sámedikki stivraságadoalli Sara Larsson. Dat guoská eretváldima ealáhusgielddus, láhkaásahus mii ii earut soahkabeliid ja ahte ráđđehus galgá gulaskuddat sámi álbmogiin dehálaš áššiin.


Ođđa miellahtut vuoigatvuođaid haga
Larsson lohká positiivvalaš evttohussan ahte rahpat čearuid eanet miellahtuide muhto ođđa miellahtut eai oačču vuoigatvuođa eatnamiidda ja čáziide. Evttohus iige dovddas sámi álbmoga rievtti ahte ieža hálddašit bivdo- ja guolástusrievtti, oaivvilduvvo juste nuppeládje ahte váikkuhusat šaddet ilá stuorrát jus visot sámit galget oažžut rievtti bivdui ja guolásteapmái.

Eahpeluohttámus
- Eará sániiguin evttohus čájeha eahpeluohttámuša sámiid vuoste ahte mii eat nákce ieža hálddašit dáid váikkuhusaid, deattuha Sámedikki stivraságadoalli Sara Larsson. Ahte rahpat čearuid, iige seammá áiggi addit ruoktut vuoigatvuođa eatnamiidda ja čáziide mii gullo sámi álbmogii, ii leat doarvái. Dát mielddisbuktá ahte riiddut gaskal boazosámiid ja eará sámiid soitet lassánit danin go čohkkejuvvon návccat mat máhcahuvvojit sámi servodahkki ii ollenge lassán, gávnnaha Larsson.

Eahpádus
Okta oasi evttohusas lea almmolaš deastanjuolggadus gos sihke eanaeaiggádat ja boazoeaiggádat galget vuosehit ”govttolaš deastta” nuppiid ektui. Sara Larsson eahpida evttohusa sisdoalu:
- Jus ii leat seammá vuođđu ja respeakta nuppiid rivttiid ektui, de lea váttis doallat konstruktiivvalaš dialoga ja ovttasdoaimma. Ferte álggus ráhkadit vuođu. Okta vuohki livččii ahte ratifiseret ILO 169 muhto dađibahabut dat ii oru leamen áigeguovdil.

Duostat vuosehit jállodaga
- Ruoŧa politihkkárat fertejit leahkit jálubu ja duostat vuosehit ahte Ruoŧŧa čuovvu gaskariikkalaš njuolggadusaid olmmošvuoigatvuođaid birra, loahpaha Larsson.

Oktavuohta
Sara Larsson, stivraságadoalli, 070-378 88 24

Visar sidorna 161 till 180 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-10-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?