måndag 22 juli 2024
Stivra poliisahoavddaiguin
Sámedikki stivra poliisahoavddaiguin

Sámedikki stivra deaivvadii poliisahoavddaiguin

Sámediggi lea deaivvadan poliisahoavddaiguin ságastit áššiid birra mat gusket sámiide nuorttamus leanain.

Mannan čavčča bovdii Sámedikki stivra poliisaeiseváldi čoahkkimii digaštallat áššiid mat gusket sámiide. Dát jearaldagat šadde vel eanet áigeguovdilin maŋŋel TV-prográmma Kalla Fakta boazosuoládemiid birra. Ođđajagimánus 28 b 2016 lei čoahkkin mas Sámedikki stivra ja Klas Johansson, Region Norr- hoavda, Håkan Karlsson, Norrbotten poliisaguovllu hoavda ja sadjásaš hoavda Michael Säll Lindahl, oassálaste.

Lea čielggas ahte leat erohusat leanaid gaskka. Muhtun váttisvuođat leat eanet dábálaččat vissis guovlluin. Nuorttamus leanain leat viiddis ávdinguovllut ja smávva báikegottit. Helikopterbearráigeahčču lea dábálaččat skohtergielddusguovlluin, gos isket ahte olbmot eai vuoje juhkanvuođas ja faunavákšuma várás.

- Regiovnnat eai oamas helikopteriid ieža, lea našuvnnalaš doaibmaossodat mii mearrida, čilge Klas Johansson.

Stuorimus ášši čoahkkimis lea boazosuoládeapmi ja lobihis njuovvan. Daid rihkkosiid lea váttis guorahallat, ja dávjá váilot vihtanat eai ge leat doarvái nanu duođaštusat dubmet vearredahkkiid. Poliisa ávžžuha dattege buohkaid ilmmuhit lobihuššamiid poliissaide. Dat lea dehálaš vai oaidnit minstariid ja vai sáhttá álggahit vákšuma. Lea dehálaš oažžut ovdan rievttes statistihkaid. Čoahkkimis lei maid sáhka das got bivdorihkus šaddá vašširihkusáššin.

Bohccuid vuddjomat ja raŧiid áiddiid divodeapmi lei maid áššin. Čearut váillahit áidedivodemiid ja vásedin geainnuid gokko bohccot besset raŧiid rastá. Lea Johtolatdoaimmahat mii gieđahallá dakkár áššiid.

- Poliissain lea almmotge guovddáš rolla johtolatsihkarvuođa barggus, ja eiseváldin mii sáhttit váikkuhit aktevrraid ja veahkkin čilget váttisvuođaid, lohká poliisahoavda Håkan Karlsson guhte maiddái lea ságadoalli Viltolycksrådet nammasaš ráđis.

Visar sidorna 81 till 100 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-05-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?