fredag 21 juni 2024

Förslag på riktlinjer för stöd till nationella minoritetsspråk

Skillnaderna är stora när det gäller hur kommunerna och landstingen/regionerna använder statsbidraget som ska täcka merkostnader för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska. Det framgår av en utvärdering som Länsstyrelsen i Stockholms län gjort tillsammans med Sametinget på uppdrag av kulturdepartementet.

I förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli har man som enskild rätt att använda och tala respektive minoritetsspråk i kontakten med kommunen. Man har också rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg på språken.

För de merkostnader som uppstår har berörda kommuner och landsting/regioner rätt till statsbidrag. Verksamhetsområden som bekostats av bidraget är språkstödjande åtgärder, litteratur eller studiematerial, olika samverkansarrangemang och identitetsstärkande aktiviteter. Det är också vanligt att samordnares/koordinatorers löner till stor del bekostas av statsbidraget.

Den nu genomförda utvärderingen visar att kommuner och landsting/regioner organiserar arbetet med nationella minoriteter på olika sätt och att det finns en stor spridning i hur kommuner och landsting/regioner använder bidraget. Det finns också en stor efterfrågan på riktlinjer för hur stadsbidragets ska användas.

Därför har Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget nu tagit fram förslag till riktlinjer samt en checklista för identifiering av merkostnader utifrån förordningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslaget överlämnas till kulturdepartementet den 1 februari.

 

Kontakter:

Ellen Omma, Sametinget
ellen.omma@sametinget.se
0980-780 37, 070-244 06 97

Helena Cronséll, Länsstyrelsen i Stockholms län
helena.cronsell@lansstyrelsen.se
010-223 15 17, 070-387 44 11

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-02-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På www.samediggi.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?