fredag 24 oktober 2014
Matti Berg

Matti Berg



Kontakt:
matsberg1@me.com
Mobil: 070-397 69 77

© Sametinget 2014
Uppdaterad: 2014-01-30

Personfakta

Matti Berg, Kiruna
Ledamot/lahttu
Grupp: Plenum

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter under Landsbygds-departementet.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30, Fax 0980-780 31

Kontaktformulär

Öppettider under sommaren:
Mån-Fre 08:30--12:00
 

MenyPolitik
MenyPolitik