URL:   http://www.samediggi.se/1001
V?lkommen till Sametinget


Välkommen till Sametinget
Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament, med det övergripande uppdraget att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.


Buresboahtin Sámediggái
Sámediggi lea sihke stáhtalaš eiseváldi ja álbmotválljen sámi parlameanta bargogohččosiin ahte bearráigeahččat sámi kultuvraáššiid Ruoŧas.

Buorisboahtem Sámediggáj
Sámedigge l goappátjagá álmmukválljim parlamännta ja stáhta fábmudahka. Sámedikke gájkbadjásasj viddno l sáme kultuvrraássjijt Svierigin gåhtset.

Buerie båeteme Saemiedägkan
Saemiedigkie lea gåabpatjahkh staaten byjjesfaamoe jih almetjh veeljeme paarlamente, mej gujmie edtja gyhtjelassh guhtsedh mah saemien kultuvren bijre, Sveerjesne leah.

Klicka på bilden för mer information om talande webb.

 

Logga in på intranätet »

Om Sametinget »

Om cookies »

© Sametinget
Box 90
981 22 GIRON/KIRUNA

Besöksadress:
Adolf Hedinsvägen 58
Växel: 0980-780 30
Fax: 0980-780 31
kansli@sametinget.se

Öppettider:

Under sommaren:
Mån-Fre kl. 8.30-12.00

Under vintern:
Mån-Fre kl. 8.30-16.00
Lunchstängt kl. 12-13

KONTAKT

Mer kunskap om samernas kultur, historia, samhällsliv, språk med mera
www.samer.se
- Samiskt Informations-
centrums webbportal.

Konsekvenser av vägsalt »

[] Saltning av vägar är ett stort bekymmer för renskötseln eftersom renarna lockas ut på vägarna för att slicka salt vilket ökar risken för trafikolyckor. Men saltet i sig är knappast skadligt för renarna.

Jämställdhetsintegrering 2013-2018 »

 [Sametinget] Sametinget har tillsammans med 17 andra myndigheter fått medel till att jobba med jämställdhetsintegrering under 2014. Arbetet bygger på förslag i tidigare rapporter som vi gjort.

Dásseárvu »

 [Sametinget] Sámediggi ja 17 iežá eiseváldi leat 2014:s ožžon ruđaid bargat dásseárvointegreremiin. Barggu vuođđun leat ovddeš dásseárvoraporttaid evttohusaid.

Nordsamiska på webben »

[Språk] Vi välkomnar vår nordsamiska språkkonsulent Helena Omma.

Interreg Davvi 2014-2020 dohkkehuvvon »

 [Näring] EU-kommišuvdna dál lea dohkkehan davviriikkalaš Interreg-prográmma Interreg Davvi 2014-2020 . Vuosttaš ohcanvuorru lea gaskal ođđajagimánu 15 b- njukčamánu 9 b 2015.

Interreg Nord 2014-2020 godkänt »

 [Näring] Första ansökningsomgången inom Interreg Nord V är öppen 15 januari-9 mars 2015.